Održane praktične vježbe - Radionicka praksa II - 05.11.2016 - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Održane praktične vježbe - Radionicka praksa II - 05.11.2016

05.11.2016   PFK Admin   2017 pregleda

Dana 5. novembra 2016. godine počele su vježbe iz predmeta Radionička prakse II - Brodski motori I za studenate studijskih programa Brodomašinstvo i Pomorske nauke.

Navedene vježbe su obuhvatale postupak rastavljanja četvorotaktnog dizel motora i turbine u kompletu sa izduvnom granom.

Na početku studenti su uputili/pokrenuli motor i upoznali se o sistemima dizel motora (sistemi goriva, ulja, vazduha, izduva i upućivanja motora).  
Nakon kraćeg rada motora i njegovog gašenja, studenti su pristupili rastavljanju pojedinih komponenti kao što su privješeni elementi, pumpa goriva, brizgači, poklopac motora, ventili, klackalice, podizači klackalica i ventila. Studenti su odspojili glavu od bloka motora, ispustili motorno ulje za podmazivanje iz kartera, te nakon toga zaokrenuli motor za 180 ͦ na postolju koje je prilagođeno za rastavljanje motora i odspojili poklopac kartera motora. Rastavljeni su sistem ulja i na jednom cilindru klipni mehanizam. Studenti su se upoznali sa svim elementima klipnog mehanizma, klip, klipni prstenovi, osigurači osovinice klipa, osovinica klipa, ležajevi male pesnice, rastavljena je velika pesnica i izvađeni ležajevi gdje su studenti imali priliku vizuelnog pregleda stanja bijele kovine na polutkama ležaja.
Studenti su vršili ispitivanje brizgača motora na probnom stolu, gdje su mogli vidjeti na kom pritisku se otvara igla brizgača, čuti karakterističan zvuk otvaranja igle i vidjeti oblik mlaza goriva.
Princip rada turbine je objašnjen, nakon čega su student pristupili kompletnom rastavljanju turbine pri čemu su vidjeli sve njene elemente: kompresorsko i plinsko kolo, kompresorsko i plinsko kućište, osovinu, ležajeve turbine i sistem podmazivanja turbine.
U narednim vježbama planirano je da studenti sprovode postupak sastavljanja dizel motora i turbine.

Poslednji članci

19.05.2019  3291

Praktična nastava hotel 'Splenid'


06.05.2019  32199

Š/b 'Jadran' uplovio u luku Tivat u nedjelju, 5.5.2019.


05.05.2019  7652

Izvještaj š/b Jadran, 14 dan, 5.5.2019.


04.05.2019  40882

Izvještaj š/b Jadran, 13 dan, 4.5.2019.


03.05.2019  36267

Izvještaj š/b Jadran, 12 dan, 3.5.2019.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima