Praktična nastava hotel 'Splenid' - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Praktična nastava hotel 'Splenid'

19.05.2019   PFK Admin   3160 pregleda

 

Studenti druge godine akademskog studijskog programa Pomorska elektrotehnika, u okviru praktične nastave iz predmeta Brodska mjerenja,  su u petak, 17.5.2019. godine, zajedno sa doc. dr Tatijanom Dlabač, rukovodiocem studijskog programa Pomorska elektrotehnika i saradnicima mr Milovanom Unkovićem i Željkom Pekićem, imali priliku da posjete hotel „Splendid“ koji pripada Montenegro Stars Hotels Group.

Studenti su obišli Komandno kontrolni centar gdje im je asistent tehničkog direktora Sonja Perović Seferović prezentovala sistem automatskog nadzora i upravljanja tehničkim sistemima hotela:

·  klimatizacija i ventilacija(34 klima komore,4 podstanice,9 mašinskih sala),

·  hemisjka priprema vode( centralni tretman pijaće vode, priprema vode za rashladne sisteme i parni kotao, priprema vode za vešeraj i potrebe kuhinje),

·  kotlovsko postrojenje(proizvodnja kotlovske i sanitarne tople vode kao i suvozasićene pare) i

·  upravljanje sistemom pomoćnog napajanja el energijom (trafostanica i dizel-agregati).

Poseban akcenat je bio na prezentaciji rada sistema automatske detekcije dojave požara i sistema koji su u funkciji zaštite od požara. Mr Dušan Sekulić, stručni saradnik zaštite od požara, je detaljno objasnio rad PP centrale, prikazao detektore požara i ručne javljače požara, kao i izvršio testnu simulaciju nastanka požara i reagovanje u toj situaciji. Studenti su imali priliku da vide i sisteme koji su u funkciji zaštite od požara (natpritisna ventilacija, odimljavanje, sistemi za gašenje požara inergenom i aerosolom, automatska detekcija TNG-a). Nakon navedene prezentacije studenti su obišli Sprinker stanicu.

Sprinkler  stanica je prezentovana kao stabilna instalacija za gašenje požara vodom i da kao takva spada među najefikasnije instalacije za gašenje požara. Priliko prezentacije kolega Sekulić je objasnio i princip rada instalacija koja koristi rasprskavajući mlaz vode. Takođe je prezentovana suva i mokra Sprinkler instalacija.

Nakon prezentacija pomenutih sistema, kao što je običaj kod dobrih domaćina, studentima i nastavnicima je bio priređen ručak.

Ovom prilikom se zahvaljujemo direktoru Žarku Raduloviću, izvršnom direktoru Milanu Vukoviću, tehničkom direktoru Draganu Markoviću, asistentu tehničkog direktora Sonji Perović Seferović i Mr Dušanu Sekuliću, stručnom saradniku zaštite od požara  na srdačnoj dobrodošlici i odličnim prezentacijama tehničkih sistema hotela “Splendid” koje su unaprijedile praktičnu nastavu koja se izvodi na studijskom programu Pomorska elektrotehnika Pomorskog fakulteta Kotor.

Poslednji članci

06.05.2019  32035

Š/b 'Jadran' uplovio u luku Tivat u nedjelju, 5.5.2019.


05.05.2019  7538

Izvještaj š/b Jadran, 14 dan, 5.5.2019.


04.05.2019  40754

Izvještaj š/b Jadran, 13 dan, 4.5.2019.


03.05.2019  36189

Izvještaj š/b Jadran, 12 dan, 3.5.2019.


02.05.2019  10587

Izvještaj š/b Jadran, 11 dan, 2.5.2019.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima