Kontakti - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Kontakti

POMORSKI FAKULTET KOTOR

Tel: +38232303184
Mail: pfkotor@ac.me
Adresa: Dobrota 36 85330 Kotor


A

Telefon: +38232303184 - lokal 106

Email: -

Kontakt osoba: -

Kabinet: 21

B

Telefon: +38232303184 - lokal 118

Kontakt osoba: Ljubo Kankaras

Kabinet: 22

C

Telefon: +38232303184 - lokal 105, +38267616010, +38267640259

Email: obuka.pfk@ucg.ac.me, dusanka.savic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Dusanka Savic

Kabinet: 21

D

Telefon: +38232303184 - lokal 102

Email: pfk.dekan@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Prof. dr Špiro Ivošević

Kabinet: 9

F

Telefon: +38232303184 - lokal 101

Email: pfkotor@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Merli Raskovic

Kabinet: 9

P

Adresa: Dobrota 171, Kotor

Telefon: +38232330970, +38267614508

Email: pfkbiblioteka@ucg.ac.me, natasa.gobovic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Natasa Gobovic

Telefon: +38232303184 - lokal 108

Email: dusanka.savic@ucg.ac.me i ema.tomcuk@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Dusanka Savic i Ema Tomcuk

Telefon: +38232303184 - lokal 119

Email: pfk.prodekan@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Doc. dr Milena Dževerdanović Pejović

Kabinet: 23

Telefon: +38232303184 - lokal 121

Email: sanja.bauk@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Prof. dr Sanja Bauk

Kabinet: 21

R

Telefon: +38232303184 - lokal 109

Email: vera.kapetanovic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: mr Vera Kapetanovic

Telefon: +38232303184 - lokal 104

Email: katarina.saranovic@ucg.ac.me, danka.vujic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Katarina Šaranović i Danka Vujić

Kabinet: 13

S

Telefon: +38232303184 - lokal 103, +38232334563

Email: vera.popovic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Vera Popovic, dipl. pravnik

Kabinet: 9

Telefon: +38232303184 - lokal 101

Email: pfkotor@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Merli Raskovic

Kabinet: 9

Telefon: +38232303184 - lokal 113 i 114, +38267619111

Email: nada.todorovic@ucg.ac.me, jasna.tarle@ucg.ac.me

Kontakt osoba: Nada Todorović i Jasna Tarle

Kabinet: 19

T

Telefon: +38232303184 - lokal 118

Email: radmila.lazarevic@ucg.ac.me

Kontakt osoba: mr Radmila Gagić

Kabinet: 18

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima