Najava konkursa za upis 2019/20, I rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok

21.06.2019   PFK Admin   4864 pregleda

 Univerzitet Crne Gore raspisaće 25. juna 2019. godine konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija, za studijsku 2019/20. godinu, koji će biti obavljen u dnevnim listovima koji izlaze u Crnoj Gori, kao i na zvaničnom sajtu Univerziteta, sajtu Pomorskog fakulteta Kotor i Facebok stranici.

Prijave na konkurs podnosiće se na Pomorskom fakultetu Kotor u srijedu, 26. i u cetvrtak, 27. juna 2019. godine od 9:00 do 15:00 sati.

Uz Prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu Luča ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom; diplomu (ili ekvivalent dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Upis studenata na Univerzitetu Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 432/18.)

Poslednji članci

19.09.2019  3861

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


03.09.2019  4093

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


02.09.2019  3177

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


30.08.2019  3916

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


27.08.2019  991

Informacije za upis na osnovne studije 2019/20, III upisni rok


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima