Prijava ispita za septembarski rok 2017/18. - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Prijava ispita za septembarski rok 2017/18.

11.07.2018   PFK Admin  2501 pregleda

 Senat Univerziteta Crne Gore, na prijedlog Studentskog parlamenta Univerzita Crne Gore, na sjednici održanoj 8. maja 2018. godine, donio je Odluku br. 03-1422 o dopuni Pravila studiranja na osnovnim studija i nalazi se u odjeljku PRAVILA STUDIRANJA.

Navedenom dopunom Pravila studiranja je omogućeno studentima završne godine osnovnih studija studijske 2017/18. godine koji imaju neprijavljen i nepoložen samo jedan ispit iz završne godine studija, bez obzira na broj ECTS kredita, da mogu prijaviti i polagati ispit iz tog predmeta u septembarskom ispitnom roku tekuće studijske godine.

Stoga, studentima na koje se odnosi označena odluka Senata potrebno je omogućiti da ispit prijave 20. septembra 2018. godine, a isti polažu 22. i 23. septembra 2018. godine.

Ostalim studentima treba omogućiti da u septembarskom roku prijave ispite za sve predmeta, na svim studijskim programima, koji nijesu položili u januarskom i junskom roku, 12. jula i 16. jula 2018. godine, u skladu sa Odlukom Senata br. 03-2248/1 od 3. jula 2018. godine, a polaganje ispita treba organizovati u dva termina.

Cilj ovog pojašnjenja Akademskog kalendara je racionalnije planiranje septembarskog roka i velikog broja ispita koji se mogu polagati u istom.

Dakle:

  • polaganje ispita za sve predmete, na svim studijskim programima, koji nijesu položeni u januarskom i junskom roku se organizuju u dva termina. Prijave ispita se podnose u četvrtak, 12. jula 2018. godine i u ponedjeljak 16. jula 2018. godine od 9:00 do 15:00 sati u studentskoj službi Pomorskog fakulteta Kotor.
  • zaostali, neprijavljeni jedan ispit iz završne godine studija prijavljuje se 20. septembra 2018. godine i polaže se 22. i 23. septembra 2018. godine.

Obaveze koje studenti imaju vezano za plaćanje septembarskog roka precizirane su odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 2-179/1, od 4. jula 2018. godine i to po dijelu IV DRUGE NAKNADE U VEZI SA STATUSOM STUDENTA člana 5. gdje je navedenoda za ponovno polaganje ispita u septembarkom ispitnom roku studijske 2017/18. godine visina naknade iznosi 5,00EUR, za svaki predmet posebno.

ŽIRO RAČUN: 510-227-38


VAŽNE NAPOMENE:

  • Prijava ispita se vrši lično ili uz ovjereno ovlašćenje dato članu porodice studenta.

Dokumenta

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima