Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za 2019/20. - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za 2019/20.

16.09.2019   PFK Admin   3152 pregleda

 

Univerzitet Crne Gore raspisaće Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2019/20. godinu sjutra, 16. septembra 2019. godine, kada će biti objavljen u dnevnim novinama koje izlaze u Crnoj Gori. 

Konkursom je raspisano ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343 na budžetu. 

Prijave na konkurs predaju se studentskim službama, od 17 do 21. septembra 2019. godine.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti. Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

Upis kandidata izvršiće se 23. septembra 2019. godine do 16:00 sati.

Visina naknade za studiranje za studente koji plaćaju troškove školovanja utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-209/3 od 5. septembra 2019. godine, koja je na prošlogodišnjem nivou.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (dodatne informacije na www.ucg.ac.me).

Tekst Konkursa dat je u nastavku i u dokumentu u prilogu.

Dokumenta

Poslednji članci

24.09.2019  269

Važni datumi za upis II na specijalističke studije 2019/20


24.09.2019  3000

Konkurs II za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za 2019/20.


22.09.2019  2268

Preliminarne rang liste za upis na specijalisticke studije 2019/20.


19.09.2019  1776

Upis na postdiplomske specijalističke studije za godinu 2019/20


19.06.2019  1258

Važni datumi za upis na specijalističke studije 2019/20


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima