Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok

28.08.2018   PFK Admin   1450 pregleda

 Prijave za upis u prvu godinu, III rok, 29. avgust 2018. godine

 Univerzitet Crne Gore raspisao je konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija - III upisni rok u utorak, 28. avgusta 2018. godine i objavljen u crnogorskim dnevnim listovima.

Prijave na konkurs podnose se u srijedu, 29. avgusta 2018. godine.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sledeća dokumenta:

  • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu;
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja;
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu;
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu saposebnim propisom;
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ilimeđunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u četvrtak, 30. avgusta 2018. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu  31. avgusta - 3. septembra 2018. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa  4. septembrom  2018. godine.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br.432/18).

Pravilnik je objavljen na web stranici Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.


Dokumenta

Poslednji članci

19.09.2019  3873

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


03.09.2019  4108

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


02.09.2019  3187

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


30.08.2019  3926

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


27.08.2019  1003

Informacije za upis na osnovne studije 2019/20, III upisni rok


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima