Procedura za upis 2017/18, II rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Procedura za upis 2017/18, II rok

23.08.2017   PFK Admin   1792 pregleda

UPIS NA OSNOVNE STUDIJE NA POMORSKOM FAKULTETU KOTOR,

UNIVERZITET CRNE GORE


DRUGI UPISNI ROK 28.08.2017. GODINE

Osnovne akademske studije na Pomorskom fakultetu Kotor traju tri studijske godine (šest semestara) i vrednuju se sa 180 ECTS kredita. U prvu godinu osnovnih akademskih studija, koje realizuje Univerzitet Crne Gore odnosno Pomorski fakultet Kotor, može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju (odgovarajuća škola za pojedine studijske programe).

Redosljed kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog u srednjem obrazovanju (uspjeha na predmetima od interesa na pojedinim studijskim programima) i rezultata dopunskih testova koji polažu kandidati koji nijesu imali eksternu maturu (omogućeno je polaganje testova iz dva predmeta, tj. iz matematike i engleskog jezika nakon podnošenja dokumentacije za upis za kandidate koji žele da osvoje više bodova i izjednače se sa onima koji imaju eksternu maturu).

PLAN AKTIVNOSTI

Detaljan plan aktivnosti na Pomorskom fakultetu Kotor povodom upisa u studijsku 2017/18. godinu

PRIJEM DOKUMENATA ZA UPIS

Ponedjeljak, 28.08.2017. godine od 9:00 do 14:00 časova, sala B3 (prizemlje)

PRIJEM DOKUMENATA ZA PRIZNAVANJE INOSTRANE ISPRAVE O STEČENOM SREDNJEM OBRAZOVANJU RADI NASTAVKA OBRAZOVANJA
Ponedjeljak,

28.08.2017. godine od 9:00 do 14:00 časova, Dekanat (drugi sprat)

POLAGANJE DOPUNSKIH TESTOVA KOJI POLAŽU KANDIDATI KOJI NIJESU IMALI EKSTERNU MATURU

Utorak, 29.08.2017. godine u 9:00 časova, Računarski centar (prizemlje) test iz MATEMATIKE i
Utorak, 29.08.2017. godine u 11:00 časova , Računarski centar (prizemlje) test iz ENGLESKOG JEZIKA

OBJAVLJIVANJE  RJEŠENJA DOPUNSKIH TESTOVA

Utorak, 29.08.2017. godine u 15 časova, Oglasna tabla Fakulteta, PFK web portal


OBJAVLJIVANJE  RANG LISTE KANDIDATA

Utorak, 29.08.2017. godine u 15:00 časova, Oglasna tabla Fakulteta, PFK web portal, facebook stranica


PODNOŠENJE PRIGOVORA KANDIDATA U PISANOJ FORMI (email-om)

Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis, u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata kvalifikacionog postupka i rang liste, preko email-a sekretara Pomorskog fakulteta Kotor (verapo@ac.me).

Odluka po prigovoru donosi se, po pravilu, 24 sata od podnošenja prigovora i obavezujuća je za komisiju za upis Pomorskog fakulteta Kotor.

Odluka po prigovoru je konačna. 

Istekom roka za prigovor, odnosno donošenjem konačne odluke po prigovoru, komisija za upis studenata utvrđuje konačnu rang listu za upis.

OBJAVLJIVANJE KONAČNE RANG LISTE KANDIDATA

Srijeda, 30.08.2017. godine u 15:00 časova, Oglasna tabla fakulteta, PFK web portal i UCG web portal


UPIS STUDENATA I PREDAJA DOKUMENTACIJE

Četvrtak, 31.08.2017. godine od 10 do 14 časova, Studentska služba (prvi sprat)Petak, 01.09.2017. godine od 10 do 14 časova, Studentska služba (prvi sprat)


ZA UPIS JE POTREBNO DONIJETI:

Indeks i dvije fotografije,
Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac),
Uplata na žiro račun SOPF-a 510-89423-73,
svrha uplate: „Studentski samodoprinos“ na iznos od 6.00 €,
Ljekarsko uvjerenje za POMORCE - za upis na Pomorski fakultet Kotor, isključivo iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica i Herceg-Novi za studijske programe: Nautika i pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika.

Dokumenta

Poslednji članci

19.09.2019  3860

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


03.09.2019  4090

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


02.09.2019  3177

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


30.08.2019  3916

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja III rok - avgust 2019


27.08.2019  989

Informacije za upis na osnovne studije 2019/20, III upisni rok


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima