Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: krajem avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs:

3. Dodatni testovi:

4. Preliminarna rang lista:

5. Konačna rang lista:

6. Upis:

11.07.2019  1491

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1308

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2074

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  2740

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  3430

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  116

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  2621

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  2471

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4093

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  925

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  2779

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  6464

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2527

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4349

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3113

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4276

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  841

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2318

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3506

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4317

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  3916

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2499

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1424

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1285

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2074

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  406

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1183

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  773

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  953

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  1909

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  997

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  750

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  1233

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  991

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  684

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1985

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1603

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1129

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  503

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1279

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4324

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  933

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3518

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2163

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2126

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  3667

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  811

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  2966

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1250

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1450

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1760

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  12852

UPIS 2018/19


17.03.2018  5112

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  961

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1627

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  727

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1360

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1164

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2029

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2030

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  844

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1484

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1610

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  815

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


17.07.2017  1195

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4510

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  1653

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


11.07.2017  1980

Kandidat David Stefanović - HITNO!


10.07.2017  1608

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1637

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2138

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1571

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1400

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  1783

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1022

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1096

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1189

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


09.05.2017  1246

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


11.04.2017  1295

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1475

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  871

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  1557

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  905

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1393

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  998

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1038

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1040

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1054

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  945

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1447

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1262

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  633

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  1617

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  8897

UPIS 2017/18


01.01.2017  9384

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2379

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3114

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  2164

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


01.09.2016  1546

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


31.08.2016  1515

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1225

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1269

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1054

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1092

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  849

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  684

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1037

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  938

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1749

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  980

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  850

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  832

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  1674

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  3598

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  788

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  803

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1163

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  846

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  915

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1445

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1230

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima