Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  2948

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  3276

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2029

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1599

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2313

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  3007

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  3714

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  240

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  2803

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3639

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1027

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  4481

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  2977

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  6708

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2746

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4530

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3332

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4513

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  1030

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2439

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3994

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4479

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4234

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2690

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1587

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1458

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  541

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2234

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1358

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  928

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1157

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2051

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1169

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  912

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  1451

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1223

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  835

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1267

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1754

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2147

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  631

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1491

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4702

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1165

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3750

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2352

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2249

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4281

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  931

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3170

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1497

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1623

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1944

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  1106

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13190

UPIS 2018/19


17.03.2018  5475

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1747

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  819

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1506

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1344

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2160

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2168

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  959

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1594

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1742

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  957

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


17.07.2017  1334

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4750

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2176

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  1853

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1747

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1817

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2302

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1696

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1516

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2019

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1229

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1155

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1432

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1328

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  971

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1456

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1658

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


10.04.2017  1772

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1026

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1601

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1183

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1219

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1252

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1218

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1103

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1624

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  740

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


31.03.2017  1437

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


30.03.2017  1868

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9145

UPIS 2017/18


01.01.2017  9841

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2476

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3228

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1650

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2264

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1642

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1366

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1322

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


23.07.2016  1537

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1198

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  958

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1156

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  794

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  1057

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1876

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1079

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  930

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  953

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  1909

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  3830

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  894

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  897

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  972

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1295

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  1049

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1574

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1902

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima