Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  2516

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  2929

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  1812

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1423

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2158

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  2831

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  3513

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  170

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  2691

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3121

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4279

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  963

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  2851

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  6560

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2614

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4410

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3194

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4356

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  921

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2365

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3703

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4376

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4101

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2583

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1491

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1339

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2128

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  461

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1248

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  834

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1047

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  1969

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  825

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1065

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1322

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1070

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  744

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2061

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1194

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1660

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


11.07.2018  550

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1357

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4482

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1023

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3601

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2244

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2180

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  3876

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  857

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3051

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1335

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1517

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1828

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  13025

UPIS 2018/19


17.03.2018  5278

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1028

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1670

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1411

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  764

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1222

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2090

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2088

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  885

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1531

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  871

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1662

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1245

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4592

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  1736

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


11.07.2017  2054

Kandidat David Stefanović - HITNO!


10.07.2017  1677

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1680

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2190

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1615

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1447

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  1874

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1153

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1077

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1317

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1246

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1364

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1554

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  903

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  950

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


10.04.2017  1646

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


07.04.2017  1474

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1073

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1109

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1135

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1112

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1004

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1525

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1325

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  676

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  1715

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  8990

UPIS 2017/18


01.01.2017  9596

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2419

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3155

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1586

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2203

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1564

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1301

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1262

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


23.07.2016  1325

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1134

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  888

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1085

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  727

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  981

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1803

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1019

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  887

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  866

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  1780

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  3695

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  826

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  842

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1215

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  895

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  964

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1498

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1691

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima