Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  3798

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  4039

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2576

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1887

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  3364

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  2635

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  460

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


07.07.2019  4131

Konkurs za upis 2019/20, II rok


02.07.2019  3058

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  5731

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  4994

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1298

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


26.06.2019  3318

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  3117

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  7062

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4773

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  3685

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


21.06.2019  4846

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


19.06.2019  1288

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2661

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4455

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4759

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4625

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2993

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1864

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1723

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  763

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2503

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1659

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  1231

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1426

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2289

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1443

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1143

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  1859

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1617

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  1112

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1492

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2408

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2034

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


11.07.2018  839

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1878

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  5311

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1497

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  4112

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2594

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2446

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  5230

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  1112

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3418

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1735

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1812

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  2158

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  1274

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  5783

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13528

UPIS 2018/19


11.09.2017  1944

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  969

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1696

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1556

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2369

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2388

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1166

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1778

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1152

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1957

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1568

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  5186

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2415

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  2124

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1929

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  2040

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2605

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1913

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1720

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2396

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1357

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1408

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1663

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1531

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1651

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1126

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


11.04.2017  1873

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


10.04.2017  2048

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1211

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1409

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1910

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1523

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1439

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1520

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  1338

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1919

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1687

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  900

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  2153

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9530

UPIS 2017/18


01.01.2017  10432

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2649

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3400

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1794

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2420

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1859

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1470

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1512

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1766

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1335

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1139

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  976

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1346

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1232

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  2038

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1236

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1079

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1102

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  2182

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  4114

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  1074

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  1044

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1483

Konkurs za upis 2016/17, I rok


22.06.2016  1150

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


21.06.2016  1269

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1762

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  2175

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima