Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

03.09.2019  4157

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok

19.09.2019  3918

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2649

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1934

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2689

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  3419

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  4193

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  497

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  3112

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  5958

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1349

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  5085

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  3390

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  7118

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  3177

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4816

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4892

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3757

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  1343

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2706

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4569

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4809

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4724

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  3049

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1917

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1777

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  2551

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


07.09.2018  805

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


31.08.2018  1708

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  1291

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1477

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2338

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1492

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1185

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  1969

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1725

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  1158

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1533

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  2087

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2455

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  876

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1980

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  5409

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1561

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  4159

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2629

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2479

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  5330

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  1141

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3457

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1797

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1853

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  2214

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  1305

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  5864

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13583

UPIS 2018/19


11.09.2017  1974

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  999

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1731

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1595

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2417

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2421

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1203

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1812

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1188

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  2000

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1607

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  5280

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2471

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  2181

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1967

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  2083

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2655

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1952

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1749

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2495

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1402

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1437

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1580

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


09.05.2017  1718

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


11.04.2017  1701

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1931

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1149

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  2134

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1247

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1578

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1459

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1988

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


06.04.2017  1586

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1487

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1404

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1986

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1746

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  928

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  2240

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9594

UPIS 2017/18


01.01.2017  10548

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2676

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3433

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1820

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2451

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1895

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1543

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1499

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


23.07.2016  1801

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1368

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1173

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  1386

Konkurs za upis 2016/17, III rok


15.07.2016  1009

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


11.07.2016  1271

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  2067

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1268

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1133

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


06.07.2016  1108

Konkurs za upis 2016/17, II rok


28.06.2016  4168

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  2265

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  1105

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  1071

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1187

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1520

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  1317

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1805

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  2231

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima