Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  3302

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  3578

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2157

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1664

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  3086

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  2389

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  284

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


07.07.2019  3835

Konkurs za upis 2019/20, II rok


02.07.2019  2870

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3932

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1065

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  4572

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  3048

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2836

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


25.06.2019  6810

Konkurs za upis 2019/20, I rok


24.06.2019  4585

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4596

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3438

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  1081

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2484

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4137

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4552

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4324

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2755

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1638

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1505

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  588

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2294

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1411

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  994

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1212

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2102

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1227

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  962

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.07.2018  1545

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1308

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  899

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1311

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1801

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2194

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  672

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1564

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4862

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1232

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


27.06.2018  3831

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


26.06.2018  2397

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2301

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4598

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  980

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3217

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1554

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1675

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1998

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  5546

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1148

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13291

UPIS 2018/19


11.09.2017  1789

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1552

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  862

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1400

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2202

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2215

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1011

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1636

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1790

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1006

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


17.07.2017  1387

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4851

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2248

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  1921

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1875

Prijave za upis 2017/18


10.07.2017  1796

Procedura za upis 2017/18, I rok


07.07.2017  2380

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1749

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1574

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2109

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1270

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


10.05.2017  1196

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


09.05.2017  1488

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1383

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1507

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1718

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1007

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  1862

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1064

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1318

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1232

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1697

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


06.04.2017  1315

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1275

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1152

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1697

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1502

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  787

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  1944

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9237

UPIS 2017/18


01.01.2017  9986

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2526

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3268

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1688

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2299

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1693

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1398

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1361

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


23.07.2016  1582

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1230

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1001

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  845

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1205

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1096

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1920

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1116

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  965

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  986

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  3887

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  1979

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  935

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  931

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1015

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1341

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  1106

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1618

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1953

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima