Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

19.09.2019  2825

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok

03.09.2019  3149

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  1963

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1535

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  2257

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


09.07.2019  2946

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


07.07.2019  3642

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  208

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  2761

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  3450

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1000

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  4407

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  2928

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  6652

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  2694

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4479

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4442

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3275

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  992

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2403

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  3878

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4436

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4186

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2637

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1548

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1407

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  509

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2181

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1302

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  885

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1103

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2014

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  875

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1120

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1391

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1153

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  795

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1233

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1716

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2109

Procedura za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  593

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1431

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  4625

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  3692

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1101

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


26.06.2018  2308

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2215

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  897

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4080

Procedura za upis 2018/19, I rok


20.06.2018  3125

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1439

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1575

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  1890

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  5393

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  1074

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13125

UPIS 2018/19


11.09.2017  1713

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  1468

Procedura za upis 2017/18, III rok


07.09.2017  790

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


06.09.2017  1294

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2122

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2133

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  926

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1568

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  923

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


22.07.2017  1706

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


17.07.2017  1294

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  4676

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2118

Kandidat David Stefanović - HITNO!


11.07.2017  1803

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1716

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1747

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2257

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1655

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1480

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  1950

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1119

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1190

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1377

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


09.05.2017  1283

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


11.04.2017  1411

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1604

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  939

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  1707

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  989

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1132

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1536

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


07.04.2017  1168

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


06.04.2017  1176

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


06.04.2017  1196

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


04.04.2017  1053

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1575

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  712

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


31.03.2017  1386

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


30.03.2017  1800

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9073

UPIS 2017/18


01.01.2017  9752

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2453

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3201

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1621

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2236

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1603

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1292

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


30.08.2016  1337

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


23.07.2016  1504

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1168

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  924

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  759

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1123

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1022

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1843

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1050

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  901

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  918

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  1852

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  3763

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  858

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  871

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  939

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1260

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  1010

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1539

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  1871

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima