Osnovne studije - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Osnovne studije

Upis na osnovne studije za studijsku 2019/20.

03.09.2019  3806

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok

19.09.2019  3508

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2019/20. god. za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2019/20.

1. Raspisivanje konkursa: utorak, 27. avgusta 2019. godine

2. Prijave na konkurs: srijeda, 28. i četvrtak, 29. avgusta 2019. godine

3. Dodatni testovi: 30. avgusta 2019. godine

4. Preliminarna rang lista: 30. avgusta 2019. godine

5. Konačna rang lista: 2. septembra 2019. godine

6. Upis: do utorka, 3. septembra 2019. godine do 15:00 sati.

11.07.2019  2364

Konačna rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


10.07.2019  1776

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2019


09.07.2019  3228

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.


09.07.2019  2528

Dodatni testovi za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  3983

Konkurs za upis 2019/20, II rok


07.07.2019  374

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2019/20.


02.07.2019  2971

Najava konkursa za upis 2019/20, II rok


01.07.2019  4785

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


28.06.2019  1212

Rješenje dodatnih testova - I rok - iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


28.06.2019  4765

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2019


26.06.2019  3213

Dodatni testovi za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  6952

Konkurs za upis 2019/20, I rok


25.06.2019  3000

Prijave za upis - I upisni rok 2019/20


24.06.2019  4680

Informacije o opšteg značaja o obustavi saobraćaja u Kotoru za 26.06.2019.


21.06.2019  4745

Najava konkursa za upis 2019/20, I rok


21.06.2019  3581

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2019/20.


19.06.2019  1195

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2019/20.


25.04.2019  2575

UCG Informator za studijsku 2019/20. godinu


20.03.2019  4314

Flajer za upis, PFKOTOR 2019/20


28.09.2018  4658

Upis za generacije od 2004/5 do 2011/12


25.09.2018  4464

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine


17.09.2018  2877

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2018/19. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


11.09.2018  1766

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


10.09.2018  1617

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2018


07.09.2018  680

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2018/19.


07.09.2018  2411

Konkurs za upis 2018/19, IV rok


31.08.2018  1534

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


30.08.2018  1117

Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2018


28.08.2018  1322

Raspisan konkurs za upis 2018/19, III rok


24.08.2018  2196

Konkurs za upis 2018/19, III rok


20.07.2018  1058

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2018/19.


20.07.2018  1333

Najava konkursa za upis 2018/19, III rok


17.07.2018  1689

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


16.07.2018  1451

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2018


14.07.2018  1006

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  2296

Procedura za upis 2018/19, II rok


12.07.2018  1914

Prijave za upis - II upisni rok 2018/19


12.07.2018  1396

Raspisan konkurs za upis 2018/19, II rok


11.07.2018  755

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2018/19.


10.07.2018  1734

Rang lista nakon završenog I upisnog roka - jun 2018


28.06.2018  5111

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  3994

Preliminarne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2018


27.06.2018  1392

Rješenja dopunskih testova, upis 2018/19, I rok


26.06.2018  2508

Dodatni testovi za upis 2018/19, I rok


22.06.2018  2382

Prijave za upis - I upisni rok 2018/19


21.06.2018  4941

Procedura za upis 2018/19, I rok


21.06.2018  1048

Obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama - I upisni rok 2018/19


20.06.2018  3324

Raspisan konkurs za upis 2018/19, I rok


07.06.2018  0

Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija UCG


09.05.2018  1656

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2018/19


24.04.2018  1749

Informator 2018/19. za buduće studente


18.03.2018  2097

Vodič za brucoše, 2018/19.


17.03.2018  5676

Pitanja u vezi upisa za studijsku 2018/19.


17.03.2018  13434

UPIS 2018/19


17.03.2018  1218

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2018/19.


11.09.2017  1868

Konačna rang lista za upis u prvu godinu studiranja III rok - septembar 2017


07.09.2017  919

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2017/18


07.09.2017  1634

Procedura za upis 2017/18, III rok


06.09.2017  1488

Raspisan konkurs za upis 2017/18, III rok


01.09.2017  2284

Upis u drugu i treću godinu osnovnih studija 2017/18.


29.08.2017  2307

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja II rok - avgust 2017


28.08.2017  1089

Dodatni testovi za upis 2017/18, II upisni rok


23.08.2017  1710

Procedura za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1887

Raspisan konkurs za upis 2017/18, II rok


22.07.2017  1086

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2017/18


17.07.2017  1484

Važno obavještenje za buduće studente sa inostranim ispravama o stečenom srednjem obrazovanju


12.07.2017  5030

Konačne rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jul 2017


11.07.2017  2044

Dodatni testovi za upis 2017/18, I rok


11.07.2017  2340

Kandidat David Stefanović - HITNO!


10.07.2017  1866

Procedura za upis 2017/18, I rok


10.07.2017  1960

Prijave za upis 2017/18


07.07.2017  2503

Raspisan konkurs za upis 2017/18, I rok


03.07.2017  1839

Najava raspisivanja konkursa za UPIS 2017/18


12.06.2017  1659

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2017/18


26.05.2017  2248

Priznavanje inostrane isprave o stečenom srednjem obrazovanju radi nastavka obrazovanja na Univerzitetu Crne Gore, Pomorskom fakultetu


10.05.2017  1280

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi u Baru


10.05.2017  1345

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi u Baru


09.05.2017  1474

Promocija Pomorskog fakulteta u Tehničkoj školi u Trebinju


09.05.2017  1581

Promocija Pomorskog fakulteta u Centru srednjih škola u Trebinju


11.04.2017  1800

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnazija Kotor


11.04.2017  1584

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Stojan Cerovic' u Niksicu


11.04.2017  1070

Promocija Pomorskog fakulteta u Srednju ekonomsko-ugostiteljsku skolu u Niksicu


10.04.2017  1964

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Mladost' Tivat


10.04.2017  1145

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziju na Cetinju


07.04.2017  1326

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj stručnoj školi 'Vukadin Vukadinović' iz Berana


07.04.2017  1426

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Berana


07.04.2017  1812

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju stručna škola iz Bijelog Polja


06.04.2017  1424

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Gimnaziji 'Miloje Dobrašinović' u Bijelom Polju


06.04.2017  1370

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednjoj Elektro-ekonomskoj školi Bijelo Polje


04.04.2017  1257

Promocija Pomorskog fakulteta u Gimnaziji Petar I Petrović Njegoš u Danilovgradu


03.04.2017  1823

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja mješovita škola 'Ivan Goran Kovačić' Herceg-Novi


31.03.2017  1609

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednju Elektrotehničku školu 'Vaso Aligrudić' u Podgorici


31.03.2017  845

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2017/18


30.03.2017  2063

Promocija Pomorskog fakulteta u JU Srednja stručna škola 'Ivan Uskoković' Podgorica


28.03.2017  9410

UPIS 2017/18


01.01.2017  10250

Pitanja u vezi upisa 2017/18


19.09.2016  2590

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji su koristili dodatni ispitni rok


02.09.2016  3335

Upis u II i III godinu na osnovnim studijama 2016/17. godine za studente koji ne koriste dodatni ispitni rok


01.09.2016  1744

Upis u prvu godinu studiranja IV rok - septembar 2016


01.09.2016  2367

Rang liste za upis 2016/17, IV rok


31.08.2016  1789

Dodatni testovi za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1455

Raspisan konkurs za upis 2016/17, IV rok


30.08.2016  1416

Predaja dokumenata na konkurs - IV upisni rok


23.07.2016  1689

Najava konkursa za upis 2016/17, IV rok


20.07.2016  1283

Upis u prvu godinu studiranja III rok - jul 2016


18.07.2016  1070

Predaja dokumenata na konkurs - III upisni rok 2016/17


15.07.2016  912

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, IV upisni rok, za studijsku 2016/17


15.07.2016  1281

Konkurs za upis 2016/17, III rok


11.07.2016  1166

Upis u prvu godinu studiranja II rok - jul 2016


08.07.2016  1986

Rang liste za upis 2016/17, II rok


07.07.2016  1182

Dodatni testovi za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1027

Konkurs za upis 2016/17, II rok


06.07.2016  1049

Predaja dokumenata na konkurs - II upisni rok 2016/17


28.06.2016  4017

Rang liste za upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


28.06.2016  2085

Upis u prvu godinu studiranja I rok - jun 2016


25.06.2016  1009

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2016/17


23.06.2016  990

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, I upisni rok, za studijsku 2016/17


22.06.2016  1086

Predaja dokumenata na konkurs - I upisni rok 2016/17


22.06.2016  1414

Konkurs za upis 2016/17, I rok


21.06.2016  1192

Konkurs za upis u prvu godinu studija 22. juna 2016. godine


20.06.2016  0

Konkurs za upis 2016/17, I rok


08.06.2016  1701

Primjer dodatnih testova iz Matematike i Engleskog jezika za 2016/17


02.06.2016  2070

Na osnovim studijama Pomorskog fakulteta Kotor biće upisano 260 studenata


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima