Konkurs za upis na doktorske studije 2016/17 - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Konkurs za upis na doktorske studije 2016/17

06.10.2016   PFK Admin   2294 pregleda

Univerzitet Crne Gore raspisao je 06. oktobra 2016. godine konkurs za upis na doktorske studije za studijsku 2016/2017. godinu, a mjesta ima za 107 studenata koji će sami finansirati studije. Na Pomorskom fakultetu ima mjesta za 6 studenata (3 studenta Menadžment u pomorstvu i 3 studenta Pomorske nauke)

Doktorske studije traju tri studijske godine, odnosno šest semestara. Pravo prijave na konkurs imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je da podese prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima i kriterijumima kao i crnogorski državljanin, uz prethodnu nostrifikaciju diploma ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija od resornog Ministarstva.

Kandidat podnosi:

  • ovjerenu fotokopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
  • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu,
  • izvod iz matične knjige rođenih i
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Visina školarine utvrđuje se Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta Crne Gore. Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore (Pomorskom fakultetu Kotor) do 20. oktobra 2016. godine. Upis kandidata će se obaviti do 28. oktobra 2016. godine. Početak nastave planiran je za 1. novembar 2016. godine.

Zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti u studenstskim službama fakulteta ili na univerzitetskom i web sajtovima fakulteta.  

Tel: +38232303184
Mail: pfkotor@ac.me
Adresa: Dobrota 36 85330 Kotor

Dokumenta

Poslednji članci

19.06.2019  1275

Važni datumi za upis na doktorske studije 2019/20.


23.10.2018  4105

Rang liste za upis na doktorske studije za studijsku 2018/19. godinu


25.09.2018  2175

Konkurs za upis na doktorske studije 2018/19


06.09.2018  1770

Važni datumi za upis na doktorske studije 2018/19.


05.09.2018  2425

Najava konkursa za upis na doktorske studije 2018/19.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima