INTERREG IPA CBC Programme: PORTS - PFK - Pomorski fakultet Kotor

INTERREG IPA CBC Programme: PORTS

  INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME: PORTS


Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor učestvuje u projektu pod nazivom „Partnerstvo u nagledanju i proučavanju novih ruta i transnacionalnih pomorskih koridora”(eng. Partnership for the Observation and study of new Routes and Transnational Sea-highways, akronim: PORTS).

Realizacija PORTS projekta je započela 15.03.2018. godine i trajaće do 14.03.2020. godine. Konzorcijum čini 10 institucija iz zemalja učesnica projekta (Italija, Albanija i Crna Gora). Ukupan budžet projekta je: 1 091 053.08 eura. Ovaj projekat se finansira od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020. Koordinator projekta je GE.IN.LOGISTIC iz Taranta, Italija. Pored Univerziteta Crne Gore, Pomorskog fakulteta Kotor, pridruženi partner na projektu iz Crne Gore je „Luka Kotor” AD.

Ukratko o programu

Interreg CBC program je formiran sa namjerom da se podstakne IPA saradnja država lociranih u južnom dijelu Jadranskog mora kroz realizaciju projektnih aktivnosti usmjerenih ka održivom razvoju.  Prema tome, ovaj projekat uključuje implementaciju različitih aktivnosti u regiji Pulja u Italiji i na cjelokupnoj teritoriji Albanije i Crne Gore.

Ovaj program obezbjeđuje inicijativu koja je usmjerena na jačanju prekogranične saradnje i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, pametno upravljanje prirodnim i kulturnim nasleđem za eksploataciju prekograničnog održivog turizma i teritorijalnu atraktivnost područja, zaštitu životne sredine, upravljanje rizikom i strategijama redukovane emisije ugljen-dioksida i povećanje prekogranične dostupnosti, promovisanje usluga održivog transporta i poboljšanje javne infrastrukture.

Opšte informacije o projektu

Motorways of the Sea koncept je na evropskom kontinentu veoma aktuelan i svojom strategijom nastoji da se primijeni u manje razvijenim područjima kao što je južni region Jadranskog mora. Ovaj koncept nudi mogućnost formiranja pouzdanih pomorskih veza na kraćim rastojanjima, samim time pospješuje prevoz putnika i tereta. Ono što ovu ideju odvaja od drugih alternativnih vidova saobraćaja se odnosi na smanjenje zagađivanja na autoputevima i drugim drumskim saobraćajnicama. Na taj način se promoviše politika Evropske unije koja u načelu favorizuje ekološki prihvatljive vidove saobraćaja i različita transporta rješenja. PORTS projekat ima za cilj da prouči socio-ekonomski uticaj uspostavljanja novih transportnih linija između regije Pulja u Italiji i crnogorske i albanske obale, s akcentom na luke Taranto, Kotor i Drač. Projekat u svojoj realizaciji ima za cilj da:

-  Razvije široku međunarodnu mrežu uključujući relevantne stejkholdere iz regiona,

-  Formira međunarodnu istraživačku laboratoriju (PORTS LAB) koja bi ispitivala nove oblike integrisanog Ro-PAX transporta, a i novih plovidbenih linija za brodove za kružna putovanja morem između luka Taranto, Kotor, Bar i Drač,

-  Analizira formulisani matematički transportni model,

-  Organizuje međunarodne okrugle stolove na kojima će se elaborirati izlazni rezultati projekta,

-  Distribuira dobru praksu i profesionalnu obuku u privrednom sektoru.  

Kroz ovaj projekat, očekuje se da se:

-  Poveća broj kontakata među javnim i privatnim stejkholderima u području realizacije projekta,

-  Ispita tržište i promoviše linijska plovidba između tri države učesnice projekta,

-  Razvije nova i globalna vizija za povezivanje razmatranog područja u širem pomorskom sistemu kao što je Sredozemno more.

Zajedničke aktivnosti na projektu će ohrabriti razvoj novih održivih rješenja za pomorski transport i razviti održive transportne mreže koje će unaprijediti prevoz putnika i integrisani transport između Jonskog i Jadranskog mora. Takođe, održivi prevoz će biti promovisan zajedno sa savremenim tehnologijama transporta i javnim infrastrukturnim rješenjima koja će omogućiti bolje povezivanje obalnih područja razmatranog regiona.

Glavni ciljevi projekta

Glavni ciljevi projekta se ogledaju u sljedećem:

-  Uspostavljanje Needs Analysis za prekogranični pristup,

-  Matematička formulacija transportnog modela,

-  Organizaciju Online webinar-a.

Specifični ciljevi projekta su:

-  Jačanje pomorskih veza i uvođenje intemodalnosti u formi održivog razvoja,

-  Povećanje poslovne saradnje kroz promociju i teritorijalni marketing, povećanje koordinacije među relevantnim stejkholderima u cilju promocije održivog transporta,

-  Razvoj novih i globalnih vizija za prekograničnu prisutnost i promocija ekonomske konkurentnosti regiona.

Ciljne grupe projekta

Najvažnije ciljne grupe projekta su međunarodne kompanije i Ro-Ro operatori, brodarske kompanije za kružna putovanja morem i operatori trgovačkih brodova.

Isto tako, program je usmjeren ka lokalnim javnim upravama u logstičkom sektoru kojima će projekat obezbijediti produktivnije i efektivnije investicije koje će unaprijediti saradnju na regionalnom nivou.

Veliki interes za projekat treba da pokažu i resorna ministarstva u zemljama učesnicama projekta koja će podržati inicijativu za uspostavljanje transnacionalnih pomorskih koridora.

Više o Interreg CBC programu i PORTS projektu možete pronaći na link-ovima:

https://ports.italy-albania-montenegro.eu/

https://www.italy-albania-montenegro.eu/ems/

http://www.projectports.eu/

Promovisane aktivnosti na PORTS projektu


Promocija PORTS projekta na Danu nauke


Radionica u sklopu Dana nauke


Poluprojektni sastanak partnera u Bariju u okviru PORTS projekta


Radni sastanak PORTS projektnog tima u okviru trećeg radnog paketa


Sastanak partnera u Luci Taranto


Treći sastanak Upravnog odbora PORTS projekta


Drugi sastanak Upravnog odbora u okviru PORTS projekta


Sastanak partnera na PORTS projektu


Interni radni sastanak na Pomorskom fakultetu Kotor - PORTS projekatRadni sastanak u okviru PORTS projekta, 5.11.2018.


Održan Prvi sastanak Upravnog odbora PORTS projekta u Kotoru [09-10.10.2018.]Održan radni sastanak u Rektoratu Univerziteta Crne Gore [29.8.2018.]Održan radni sastanak u 'Luci Kotor' AD [16.7.2018]


PORTS projekat - Održan projektni sastanak u Draču [20.6.2018.]PORTS projekat - Održan predprojektni sastanak u Tarantu [9.5.2018.]

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima