ERASMUS+ programme: BLUEWBC - PFK - Pomorski fakultet Kotor

ERASMUS+ programme: BLUEWBC


U periodu od 15.01.2020. do 14.01.2023. godine Pomorski fakultet Kotor i Fakultet za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore učestvovaće u realizaciji ERASMUS+ projekta pod nazivom „Održivi razvoj Plavih ekonomija kroz visoko obrazovanje i inovacije u zemljama Zapadnog Balkana – BLUEWBC“. Projekat se finansira iz sredstava Izvršne agencije za edukaciju, audiovizuelnu politiku i kulturu Evropske Unije (EACEA) u okviru ključne akcije KA2 – Saradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse – izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. 

Projektom koordinira Norveški univerzitet nauke i tehnologije (NTNU) – Visoka škola u Alesundu (Norveška), a pored Univerziteta Crne Gore partneri na projektu su i: Univerzitet u Vlori (Albanija), Ekonomski fakultet Univerziteta u Tirani (Albanija), Univerzitet u Splitu (Hrvatska), Vilnius Gediminas Tehnički Univerzitet (Litvanija), Pomorski trening centar NTNU Ocean Training AS iz Alesunda (Norveška), Privredna komora Crne Gore (Crna Gora), Uprava za pomorstvo Albanije iz Drača (Albanija) i Inovaciono preduzetnički centar „Tehnopolis“ Nikšić (Crna Gora).

U cilju unaprijeđenja plavih ekonomija koje se zasnivaju na inovacijama i preduzetništvu, u Crnoj Gori i Albaniji neophodno je raditi na povezivanju i razmjeni pozitivnih iskustava i praksi sa zemljama u regionu i EU. Shodno navedenom, institucije visokog obrazovanja u oblasti plavih ekonomija u navedenim zapadnobalkanskim zemljama prepoznale su značaj povezivanja sa iskusnim i priznatim visokoobrazovnim institucijama iz zemalja regiona i EU i privrednim subjektima od značaja u oblasti plavih ekonomija, inovacija i preduzetništva.

Glavni ciljevi projekta su koncipirani na način da unaprijede postojeće stanje u oblasti plavih ekonomija, inovacija i preduzetništva kroz izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju i povezivanja akademske zajednice sa privredom.  Ključni faktori za postizanje predviđenih ciljeva su izmjena postojećih i razvoj novih nastavnih predmeta na osnovnim i master studijama, te stvaranje interesantnog, inovativnog i dinamičnog okruženja u oblasti pomorstva, sve sa ciljem privlačenja što većeg broja mladih i talentovanih studenata i motivisanja akademskog osoblja.

Planirani projektni rezultati čija se uspješna realizacija planira u narednom trogodišnjem periodu su:

Ø  Osavremenjivanje 8 predmeta na osnovnim i 10 predmeta na master studijskim programima i uvoženje 3 nova predmeta na osnovnim i 3 nova predmeta na master studijama u oblasti nautike i pomorskog saobraćaja, pomorskih nauka, brodomašinstva, menadžmenta u pomorstvu i logistike, menadžmenta u turizmu;

Ø  Ukupno 150 upisanih studenata na osnovnim i 30 studenata na master studijama na tri visokoobrazovne partnerske institucije u Crnoj Gori i Albaniji;

Ø  Otvaranje Centara za inovacije i preduzetništvo na visokoobrazovnim partnerskim institucijama u Crnoj Gori i Albaniji koji će služiti kao spona za uvođenje i razvoj koncepta cjeloživotnog učenja (LLL);

Ø  Ukupno 25 polaznika iz pomorske privrede koji će pohađati razvijene LLL kurseve;

Ø  Obuka i usavršavanje akademskog osoblja uključenog u proces edukacije na visokoobrazovnim partnerskim institucijama u Crnoj Gori i Albaniji;

Ø  Nabavka sofisticirane opreme i opremanje savremenih virtualnih učionica, laboratorija, centara u okviru tri visokoobrazovne partnerske institucije u Crnoj Gori i Albaniji.

Za realizaciju predviđenih aktivnosti odobren je ukupan budžet od 985.755,00 €, od čega je 207.766,00 € predviđena za Univerzitet Crne Gore.

 


Održan preventivni monitoring sastanak Nacionalne Erasmus + Kancelarije za BLUEWBC projekat

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima