Učešće koordinatorke Trans2Work projekta na Radio Crna Gora - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Učešće koordinatorke Trans2Work projekta na Radio Crna Gora

05.09.2018   PFK Admin  893 pregleda

 

Koordinatorka projekta doc. dr Tatijana Dlabač je u petak, 17. avgusta 2018. godine gostovala u Emisiji za pomorce na Radio Crne Gore i još jednom predstavila Erasmus + projekat pod nazivom Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori (akronim: Trans2Work).

Tom prilikom je bilo riječi o nabavci kompjuterske i specijalizovane opreme za studente sa oštećenjem vida i sluha na Univerzitetu Crne Gore koja je isporučena Centralnoj univerzitetskoj biblioteci na šire korišćenje i dostupnost. Kako je ocijenila dr Dlabač, pored programa mobilnosti studenata kod poslodavaca u Novom Sadu i Sarajevu, nabavka ove opreme predstavlja najvažniji mjerljivi rezultat Trans2Work projekta. Ovo je ujedno rezultat trogodišnjeg napora i nastojanja Univerziteta Crne Gore da se obezbijede što bolji uslovi za rad studenata s invaliditetom. 

Kompjutersku i specijalizovanu opremu čine: desktop računar, tablet, računarski program za uvećanje/čitanje teksta, naočare za virtuelnu realnost, elektronska lupa za uvećanje teksta za osobe sa oštećenjem vida, softverski sistem za sintezu govora na maternjem jeziku, čitač ekrana, prenosiva induktivna petlja za osobe sa oštećenjem sluha, video kamere, bežični mikrofon, Brajev redak za osobe sa oštećenim vidom, LED televizor sa titlovanjem, audio-video aplikacija ili server koji omogućava titlovanje za osobe sa oštećenim sluhom (gestovni prevod ili prevod na znakovni jezik), softver za pripremu teksta za Brajev štampač i Brajev štampač.

Kompletan intervju se nalazi na link-u.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima