Sa svečanog prijema studenata prve godine studija studijske 2015/16 - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Sa svečanog prijema studenata prve godine studija studijske 2015/16

21.09.2015   PFK Admin  1675 pregleda

Na Fakultetu za pomorstvo Kotor studijska 2015/16 godina započela je svečanim prijemom studenata prve godine. Prijem studenata studijskih programa Pomorske nauke i Brodomašinstvo započeo je u 8:30 sati, a prijem za studijske programe Menadžment u pomorstvu i Nautika je započeo je 10:30 sati. Studente i profesore, u amfiteatru Fakulteta za pomorstvo Kotor, prvo je pozdravila saradnica u nastavi dr Senka Šekularac Ivošević, a zatim se studentima obratio prof. dr Danilo Nikolić, dekan Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. On je studentima čestitao na izboru studija i poželio im uspješnost u studiranju. Posebno se osvrnuo na to da je:

"Fakultet za pomorstvo je visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta Crne Gore, sa višedecenijskim iskustvom u modernom obrazovanju i stručnom osposobljavanju pomorskog kadra, baziranom na multidisciplinarnom razvoju tehničkih, prirodnih i društvenih znanja u oblastima pomorstva, nautike i brodomašinstva. Fakultet je strategijski opredijeljen ka unaprjeđenju kvaliteta akademskog obrazovanja, kontinuiranom naučno-istraživačkom radu i unaprjeđenju procesa reforme univerzitetske nastave u okviru akreditovanih programa osnovnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih studija."

Takođe, dekan je u svom obraćanju naglasio da:

"Izabrani studijski programi, koncipirani su u skladu sa zahtjevima Bolonjskog procesa, koji obezbjeđuju kompatibilnost sa standardima visokog obrazovanja i univerzitetske prakse evropskih zemalja kao i prema strogim STCW zahtjevima za pomorske školske ustanove, te se možemo pohvaliti da smo jedini fakultet koji zadovoljava ove uslove u Crnoj Gori."

Svoje obraćanje je završio obavještavajući studente da je:

"U nastavni proces uključeno je 18 nastavnika i 12 saradnika u stalnom radnom odnosu, kao i veliki broj gostujućih predavača i renomiranih stručnjaka iz oblasti pomorske privrede. Nastavno osoblje, uprava Fakulteta i funkcionalne službe će prioritetno biti usmjerene na vaše kvalitetno obrazovanje, profesionalni razvoj, stručno osposobljavanje i ličnu afirmaciju."

Na kraju, studentima se obratila doc. dr Tatijana Dlabač, prodekan za nastavu. Ona studente obavijestila o rasporedu časova za zimski semstar 2015/16 godine i dala im praktične savjete o načinu studiranja na Fakultetu za pomorstvo Kotor. Na kraju poželjela im je uspješno studiranje. Nakon svečanog prijema, studenti su nastavili da prate predavanja shodno rasporedu časova za današni dan.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima