Realizovan program mobilnosti nastavnog osoblja na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Realizovan program mobilnosti nastavnog osoblja na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

03.12.2017   PFK Admin  1472 pregleda

 

U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti na visokoškolskim ustanovama, doc. dr Tatijana Dlabač, rukovodilac akademskog studijskog programa Pomorska elektrotehnika, boravila je od 29. oktoba do 04. novembra 2017. godine na Pomorskom fakultetu u Splitu, Sveučilište u Splitu, Republika Hrvatska. Ova aktivnost je u okviru Erasmus + KA107 programa za mobilnost osoblja (Staff Mobility for Training) i u skladu je sa Grant Agreement model for Erasmus + staff mobility for training.

Kako je na Pomorskom fakultetu Kotor u septembru mjesecu studijske 2017/18. godine započeo sa radom novi akreditovani studijski program Pomorska elektrotehnika, tako se osnovni cilj realizovanog programa mobilnosti sastojao u razmjeni profesionalnih saznanja sa kolegama sa  Pomorskog fakulteta u Splitu, naročito u dijelu organizacije praktične nastave na preddiplomskom studijskom programu Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije. Predstojnica zavoda za Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije dr. sc. Maja Krčum, docentkinja, kao i kolege mr.sc. Ivica Kuzmanić profesor više škole u trajnom zvanju i dr. sc Petar Matić, docent su tokom boravka koleginice Dlabač u Splitu, izrazili su zajedničku želju za saradnjom koja bi unaprijedila oba studijska progama u Kotoru i Splitu i time stvorila mogućnost razmjene studenata u okviru različitih programa mobilnosti u narednom periodu. Takođe, tokom sastanaka bilo je riječi i o nastavnim sadržajima i osavremenjavanju opreme na obje institucije uzimajući u obzir preporuke od strane Međunarodne pomorske organizacije.

Tokom svog boravka na Pomorskom fakultetu u Splitu, koleginica Dlabač je iskoristila mogućnosti i prisustvovala časovima praktične nastave na studijskom programu Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, na preddiplomskom nivou iz predmeta Osnovi brodske elektrotehnike i elektronike u Laboratoriji za elektrotehniku, i časovima praktične nastave na brodomašinskom simulatoru iz predmeta Brodski električni strojevi i sustavi. Na diplomskom nivou ovog studijskog programa koleginica Dlabač je prisustvovala nastavi iz predmeta Metodologija znanstveno istraživačkog rada kod dr. sc Merice Slišković, van. profesorice.

U okviru ove posjete koleginica Dlabač je razgovarala i sa prodekanicom za nastavu, dr. sc Mericom Slišković, van. profesoricom, prodekanom za nauku dr. sc Perom Vidanom, van. profesorom i prodekanicom za saradnju i i razvoj, dr. sc Goranom Jelić Mrčelić, van. profesoricom o učešću u ovakvim programima mobilnosti koje mogu doprinijeti jačanju međuinstitucionalne saradnje, poboljšanju kvaliteta realizacije nastave i rada sa studentima kroz različite oblike praktične nastave. Ovim je napravljen još jedan iskorak u ostvarenju postavljenih ciljeva definisanim ugovorom između instutucija koje učestvuju u ovom programu mobilnosti.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima