Realizovan program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja sa Pomorskog fakulteta Kotor na Letonskoj Pomorskoj Akademiji u Rigi - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Realizovan program mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja sa Pomorskog fakulteta Kotor na Letonskoj Pomorskoj Akademiji u Rigi

17.06.2017   PFK Admin  1169 pregleda

U sklopu Erasmus+ programa mobilnosti na visokoškolskim ustanovama, predstavnici nastavnog i nenastavnog osoblja sa Pomorskog fakulteta u Kotoru doc. dr Špiro Ivošević, dr Senka Šekularac-Ivošević, mr Zorica Đurović, mr Maja Škurić i g-đa Jasna Tarle, boravili su na Letonskoj Pomorskoj Akademiji u Rigi od 17. do 21. aprila i od 5. do 9. juna 2017. godine.

Osnovni cilj programa mobilnosti se sastoji u razmjeni profesionalnih saznanja sa kolegama sa Letonske Pomorske Akademije i akviziciji specifičnih metoda u realizaciji nastavnih i nenastavnih aktivnosti. Pored niza obavljenih sastanaka sa rukovodiocem kancelarije za međunarodne odnose, prof. Vijom Kasakovskom, predstavnici našeg fakulteta su imali priliku da se upoznaju sa prof. Arnisom Bankovičsem, direktorom studijskog programa Pomorski transport, prof. Aelitom Arnicane, direktorom master studijskog programa Operacije u pomorskom transportu i g-đom Vitom Dundiniece, referentom u studentskoj službi.

U sklopu razmjene i programa Teaching mobility od 17. do 21. aprila 2017. godine, doc. dr Špiro Ivošević je održao predavanje studentima prve i četvrte godine studijskog programa Brodsko inženjerstvo, na temu: Selected chapters covering different aspects of technical surveying of the ship and ship's maintenance with particular emphasis to STCW'78/'95/'10 Convention. Dr Senka Šekularac-Ivošević i mr Zorica Đurović su učestvovale u programu treninga u okviru kojeg su prezentirale Pomorski fakultet Kotor i upoznale se sa kapacitetima Letonske Pomorske Akademije, te razmjenile iskustva i znanja iz svojih oblasti sa ostalim učesnicima programa mobilnsti iz Grčke, Turske, Gruzije i Albanije. Takođe, predstavnici Pomorskog fakulteta su uzeli učešće na 19 International Conference Maritime Transport & Infrastructure koja se održala na akademiji 20. i 21. aprila 2017. godine (http://www.latja.lv/).

Za predstavnice našeg fakulteta mr Maju Škurić i g-đu Jasnu Tarle od 5. do 9. juna 2017. godine, boravak na Letonskoj Pomorskoj Akademiji je obuhvatio i prezentaciju ustanove kao i obilazak njihovog kampusa, gdje su naše predstavnice bile u prilici da posjete laboratoriju za nautičku grupu predmeta, laboratoriju za brodomašinsku grupu predmeta, laboratoriju za elektrotehničku grupu predmeta i prostor koji se koristi za smještaj opreme za spasavanje na moru. Pored pratećih simulatora i učionica za realizaciju nastavnih i praktičnih sadržaja na akademiji, učesnice u ovom programu mobilnosti su obišle i biblioteku koja se nalazi u neposrednoj blizini zgrade akademije.

Takođe, referent studentske službe na Pomorskom fakultetu u Kotoru g-đa Jasna Tarle se tokom boravka na akademiji upoznala sa radom informacionog sistema Win Students koji koriste njene kolege sa akademije, kao i sa postupkom vođenja dosijea studenata i pripreme dokumentacije za praktičnu nastavu u posljednjoj godini studija, dok je u srijedu 7. juna 2017. godine saradnik u nastavi mr Maja Škurić održala gostujuće predavanje studentima na master studijskom programu pod nazivom: A survey on defining the optimal fleet size for local and regional maritime transportation.

Ovom prilikom se predstavnice našeg fakulteta zahvaljuju kolegama sa Letonske Pomorske Akademije na ugodnom boravku i sticanju novih znanja, a naročito rukovodiocu kancelarije za međunarodne odnose, g-đi Viji Kasakovskoj na srdačnoj dobrodošlici i organizaciji cjelokupnog programa mobilnosti.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima