Prof. dr Branislav Ćorović - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Prof. dr Branislav Ćorović

28.04.2016   PFK Admin  2542 pregleda

BRANISLAV ĆOROVIĆ, od majke Ljubice, rođ. Nikolić, i oca Milinka, rođen je 1950. godine u Kotoru. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju) završio je u Kotoru – Crna Gora. Višu pomorsku školu je završio takođe u Kotoru 1972. godine. Plovio je na brodovima trgovačke mornarice pod stranom zastavom u zvanju šefa radio stanice. Poslije zemljotresa 1979. godine bio je privatnik – autoprevoznik. Radio je u preduzeću „Kotorput“ kao generalni direktor. Diplomirao je na Fakultetu orga¬nizacionih nauka u Beogradu 1983. godine. Poslijediplomske studije na istom fakul¬tetu završio je 1992. godine. Dokto¬rirao je na istoimenom fakultetu 1997. godine. Sada predaje na Univerzitetu Crne Gore – Pomorski fakultet Kotor u zvanju redovnog profesora. Izdao je više skripti, sedam stručnih knjiga, od kojih su neke univerzitetski udžbenici, i objavio na desetine naučnih radova. Učestvovao je na više međunarodnih naučnih konferencija. Recenzent je naučnog časopisa sa SCI liste. Dobrovoljni je davalac krvi. Nikad nije bio ni u jednoj partijskoj organizaciji.

          


Dokumenta

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima