Predstavnici Bernhard Schulte kompanije posjetili Pomorski fakultet Kotor - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Predstavnici Bernhard Schulte kompanije posjetili Pomorski fakultet Kotor

09.10.2017   PFK Admin  1965 pregleda

Representatives of Bernhard Schulte company visited Maritime faculty Kotor

Tokom 03. i 04. 10. 2017. godine predstavnici Bernhard Schulte (BS) kompanije koja je dio Schulte Group i u cijem sastavu posluje Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), kao treći najveći brodarski menadžement na svijetu,  gospodin Thanos Panoutsopoulos i gospodin Predrag Tomić bili su u poslovnoj posjeti Pomorskog Fakulteta Kotor.

Prvog dana boravka dekan Doc. dr Špiro Ivošević sa saradnicima je upoznao goste sa infrastrukturom, organizacijom, simulatorima i kadrovima našeg Fakulteta. Gospodin Predrag Tomić, BS Drydock Superintendent,  je obavio višečasovnu pripremu za intervju koji će uslijediti drugog dana posjete za svršene studente našeg Fakulteta. Ovom prilikom je izrazio želju da podrži mlade ljude iz naše zemlje/regiona u dobijanju prvog ukrcaja i stavaranju karijere, ali i sa druge strane da obezbijedi najbolje ljude za svoju kompaniju. Sadržajnim pitanjima u direktnom razgovoru sa svakim pojedinačnim kandidatom usmjerio ih je na način kojim se mogu kvalitetno predstaviti u uslovima realnog intervjua.

Oficijalni intervju se obavio drugog dana, 04. 10. 2017. godine u prostorijama Off-shore simulatora u terminu od 09:00 do 17:00 časova. Intervju je vodio gospodin Thanos Panoutsopoulos, koordinator programa za kadete u BS kompaniji. Kandidati su prethodno obavili prijavu za intervju, koja je uključivala formalni CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku. Intervju je u prosjeku trajao 30 minuta, u face-to-face ambijentu, a od 23 preliminarno prijavljenih kandidata njih 16 je imalo priliku da pokažu svoju znanje o brodu, vještinu komunikacije na engleskom jeziku, istaknu svoju ličnost i pokušaju da se predstave kao najbolji izbor za BS kompaniju. Potencijalno izabrani kandidati bi proveli godinu dana na brodovima ove renomirane kompanije i imali mogućnost da steknu praktična znanja koja ih nominuju za trećeg oficira.

BS kompanija ima jedan od najnaprednijih trening programa za kadete u svijetu i godišnje se ulažu višemilionska sredstva u osiguravanje najboljeg kadra za budućnost kompanije. Oba gosta su naglasili važnost i očekivanje da će uspješni kandidati po završenoj kadeturi nastaviti karijeru na BS brodovima i tako doprinijeti prosperitetnosti kompanije i obezbijediti sebi stabilnost zaposljenja, i time opravdati ukazano povjerenje koje je im je kompanija pokazala.

Pomorski fakultet Kotor ovakvim posjetama ostvaruje misiju uspješne i odgovorne visokoobrazovne institucije primarno prema svojim studentima, imajući u vidu da prati i podržava njihov dalji profesionalni razvoj. U perspektivi Faultet će nastaviti da ulaže slične napore u cilju jačanja saradnje sa ovom renomiranom kompanijom u okvirima različitih oblasti obostranog interesovanja.


The representatives of Bernhard Schulte (BS) company, Mr. Thanos Panoutsopoulos and Mr. Predrag Tomić were in business visit to Maritime Faculty Kotor from 3rd to 4th  October 2017. Bernhard Schulte is a part of Schulte Group within which the Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM) operates as the third biggest shipping management in the world.

On the first day of visit, Dean Doc. dr Špiro Ivošević and his colleagues introduced the guests with infrastructure, organization, simulators and personnel of the Maritime Faculty. Mr. Predrag Tomić, a Drydock Superintendent, performed a few hours preparation for the interview that will take place after the first day for the graduates of our Faculty. On this occasion, he expressed a wish to support young people from our country/region in obtaining their first embarkation and making career along with providing best personnel for his company.  By asking comprehensive questions in direct conversation with each individual candidate, he gave them guidelines and presented them conditions of the real interview.

The official interview was carried out on the second day, October 4th 2017 in the rooms of the off-shore simulator from 09:00 AM to 05:00 PM.  The interview was conducted by Mr.  Thanos Panoutsopoulos, the Cadet Programme Coordinator for the BS company. The candidates had previously made an application for the interview, which included a formal CV and motivation letter in English. The interview lasted about 30 minutes, and had the character of the face-to face interview. Out of 23 applicants, 16  had the opportunity to present their ship knowledge, English communication skills, highlight their personalities and try to present themselves as the best choice for BS company. Potentially selected candidates would spend a year on the vessels of such renowned company and have a lot of opportunities to acquire practical skills that nominate them for the third officer onboard.

BS company has one among the most advanced training programmes for the cadets in the world and invests millions on the annual basis so as to provide the best personnel for the future of the company. Both guests expressed their expectation that successful candidates upon finished apprenticeship would continue their career on BS ships and thus contribute to the stability of employment process, and at the same time, justify trust that the company showed them.

Maritime Faculty Kotor with such business visits achieves the mission of successful and responsible Higher Education Institution, primarily towards its students, bearing in mind that it monitors and supports their further professional development. Maritime Faculty Kotor will continue to make efforts to strengthen cooperation with BS company within all potential areas of mutual interests.


Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima