Praktična nastava i vježbe iz stručnih predmeta na Nautici, Brodomašinstvu i Pomorskim naukama - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Praktična nastava i vježbe iz stručnih predmeta na Nautici, Brodomašinstvu i Pomorskim naukama

04.05.2016   PFK Admin  1026 pregleda

Praktična nastava i vježbe iz stručnih predmeta na Nautici, Brodomašinstvu i Pomorskim naukama

Praktična nastava i vježbe iz stručnih predmeta na studijskim programima: Nautika, Brodomašinstvo i Pomorske nauke održaće se u srijedu, 11. maja 2016. godine, i to za studente:

- I, II i III godine studijskog programa Nautika,

- I, II i III godine studijskog programa Brodomašinstvo i

- III godine studijskog programa Pomorske nauke.

Okupljanje studenata je planirano navedenog dana za 8:15 sati, i to ispred zgrade Pomorskog fakulteta u Kotoru, dok se isplovljavanje broda Vodena kočija očekuje u 8:30 sati, neposredno pošto studenti pristupe ukrcaju na platou pored čamca za spašavanje.

Kratak plan realizacije praktičnih vježbi

Studenti će biti u prilici da prisustvuju demonstraciji praktičnih vježbi koje su sastavni dio sljedećih predmeta: Sigurnost na moru, traganje i spašavanje, Držanje straže, Brodski mašinski kompleks, Elektronska navigacija, Brodski pomoćni sistemi i uređaji i Održavanje i bezbijednost broda. Pored nastavnika i saradnika sa Pomorskog fakulteta, vježbama će prisustvovati posada broda na čelu sa kapetanom Rajkom Čavorom. Pored teorijskog dijela vježbi koji će biti interpretiran neposredno nakon isplovljavanja broda, studenti će uz pomoć zaštitnih toplotnih odijela (Thermal Protective Aids, kao i Immersion suit) imati priliku da u grupama demonstriraju u vodi procedure spašavanja od potonuća. Zatim, studenti će obaviti postupak aktivacije, bacanja i pristupa splavu za spašavanje u more. Konačno, pod rukovodstvom kapetana Čavora, studenti će obaviti tzv. Vilijamsov okret broda i samim tim se upoznati sa osnovnim manevrima istog u procesu potrage za čovjekom u moru.

Nakon obavljenih vježbi na moru, studenti će imati priliku da posjete kormilarnicu, a potom i strojarnicu broda, gdje će im biti objašnjene osnovne dužnosti, kao i poslovi pomoraca koji upravljaju brodom i njegovim pogonom. Takođe, studentima će biti objašnjen održavanje i servisiranje protivpožarne opreme ličnih i grupnih sredstava za spašavanje.

Detaljnije informacije oko evidencije, izjave o zaštiti na radu (koju studenti moraju potpisati prije ukrcaja) i dodatnih zahtjeva biće objavljene u ponedjeljak.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima