Održana radionica sa poslodavcima o zapošljavanju mladih sa invaliditetom - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Održana radionica sa poslodavcima o zapošljavanju mladih sa invaliditetom

02.03.2018   PFK Admin  1016 pregleda

 

Druga po redu radionica sa poslodavcima, u okviru projekta Prelaz studenata sa invaliditetom od visokog obrazovanja do zapošljavanja u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori -„Trans2Work“ održana je 1. marta 2018. godine u Rektoratu Univerziteta Crne Gore. Na poziv organizatora, predstavnika Univerziteta Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore i Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, odazvali su se i prisustvovali radionici poslodavci iz Crne Gore, koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti inicijalnoj ideji projekta da se tržište rada osobama sa invalididtetom učini bližim i dostupnijim.

Anđela Radovanović iz Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore je ukazala na značaj ove teme, zahvalila se poslodavcima na prisustvu i uputila poziv za ostvarivanje saradnje i pružanje zajedničkog doprinosa tokom radionice. Ispred Univerziteta Crne Gore riječ dobrodošlice uputila je doc. dr Tatijana Dlabač sa Pomorskog fakulteta, koordinatorka projektnog tima Trans2Work za Univerzitet Crne Gore, a obratili su se i predstavnici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore to učinili Aleksandra Mugoša i David Perčobić.

Radni dio programa otpočeo je prezentacijom projekta Trans2Work, dosadašnjim aktivnostima, kao i o ulozi Univerziteta u cjelokupnom procesu povezivanja svršenih studenata sa invaliditetom sa poslodavcima. Koordinatorka ispred Univerziteta Crne Gore doc. dr Tatijana Dlabač  je predstavila program mobilnosti studenata u okviru Trans2Work projekta – Special Mobility Strand. Studenti će, na ovaj način, imati priliku da učestvuju u programu mobilnosti koji je podržan od strane Erasmus+ programa, a benefiti koji iz toga proizilaze su: mogućnost zaposlenja u različitim sektorima (web based tool), obavljanje stručne prakse u preduzećima iz zemalja u okruženju, povezivanje tri partnerske zemlje (Crna Gora, Srbija i Bosna i Hercegovina) na projektu, a na ovaj način obezbijeđena je i održivost samog projekta.

Prisutnim poslodavcima na mogućnosti za angažovanje u programu Trans2Work ukazala je predstavnica Zavoda za zapošljavanje Crne Gore Aleksandra Mugoša. Ona je prisutnima predstavila web platformu projekta Trans2Work koja je namijenjena studentima sa invaliditetom koji su studije započeli od 2012. godine pa nadalje, ali i organizacijama koje nude posao osobama s invaliditetom; Vladinim organizacijama i kreatorima politike za obrazovanje i obuku osoba s invaliditetom; Akademskoj zajednici (univerziteti, škole, instituti za rehabilitaciju). Uz pomoć portala se može pristupiti bazi podataka koja je u skladu s potrebama osoba s invaliditetom i otvara mogućnost za njihovo zapošljavanje. S druge strane, poslodavci mogu identifikovati pozicije koje su otvorene i dostupne osobama s invaliditetom. Portal pomaže u planiranju programa obuke za osobe s invaliditetom u svakoj od zemalja u kojoj se projekat realizuje. Portal daje značajan doprinos identifikaciji vještina potrebnih osobama s invaliditetom da ostvare preduslove za zapošljavanje, te poveća njihovu mobilnost u društvu i zapošljavanju. Portal na nivou svake partnerske zemlje elektronski povezuje poslodavce, osobe s invaliditetom i lica koja će biti odgovorna za razvoj obrazovnih programa za osobe s invaliditetom.

Na samom kraju radnog dijela, Anđela Radovanović iz Udruženja mladih sa hendikepom, govorila je o zapošljavanju osoba sa invaliditetom i razlikama koje postoje u teoriji i praksi, što je poslužilo kao uvod za razmjenu iskustava i diskusiju kojom se došlo do interesantnih predloga o unapređenju saradnje, dok je poslodavcima upućen ohrabrujući poziv da što više podrže ovu inicijativu kako bi se prelaz od visokog obrazovanja do tržišta rada, studentima sa invaliditetom, učinio bržim i lagodnijim.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima