Održana međunarodna konferencija "Modernizacija i harmonizacija visokoškolskog obrazovanja u oblasti pomorstva u Crnoj Gori i Albaniji - MArED" - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Održana međunarodna konferencija "Modernizacija i harmonizacija visokoškolskog obrazovanja u oblasti pomorstva u Crnoj Gori i Albaniji - MArED"

18.11.2016   PFK Admin  1052 pregleda

U kongresnoj sali hotela Splendid u Budvi 17. i 18. novembra 2016. godine se održava dvodnevna međunarodna konferencija, pod nazivom "Modernizacija i harmonizacija visokoškolskog obrazovanja u oblasti pomorstva u Crnoj Gori i Albaniji - MArED", u okviru istoimenog TEMPUS projekta, započetog 1. decembra 2013. godine. Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, je nosilac i koordinator projekta koji obuhvata 17 partnera iz Španije, Slovenije, Hrvatske, Austrije, Rumunije, Albanije i Crne Gore.

Ovaj događaj je prilika da se od strane predstavnika Konzorcijuma detaljno predstave realizovane projektne aktivnosti u prethodnom trogodišnjem periodu, ali i planovi za budući period ukuljučujući specifične zadatke i odgovornosti. Takođe, biće promovisani i drugi projekti u kontekstu inter-project coaching and know-how transfera.

Cilj MArED projekta jeste unaprjeđenje kompetentnosti ljudskih resursa u pomorskom sektoru Crne Gore i Albanije, putem podizanja kvaliteta obrazovanja na univerzitetima. Revizija postojećih i razvoj novih dodiplomskih studijskih programa i obuka, poboljšanje infrastrukturnih i nastavnih resursa i jačanje saradnje među akademskim i privrednim subjektima, su predstavljale ključne korake u impelementaciji projekta. Uz pomoć partnera iz Evropske Unije, ostvarena je potrebna usaglašenost sa zahtjevima IMO-a (Međunarodne pomorske organizacije) i STCW konvencije (Standardi za obuku, sertifikaciju i držanje straže za pomorce), a sve u cilju usavršavanja postojećih i stvaranja novih generacija pomoraca.

Aktivnosti na Projektu će trajati do 1.12.2017. godine, a njegova održivost će se ogledati kroz afirmaciju edukovanja studenata-budućih pomoraca za domaće i međunarodno tržište rada, kao i kontinuiranu saradnju između partnera i ostalih zainteresovanih strana.

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima