Održan Info dan u okviru Trans2Work projekta - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Održan Info dan u okviru Trans2Work projekta

21.06.2017   PFK Admin  1522 pregleda

Info dan vezan za aktivnosti Erasmus + projekta pod nazivom "School-to-Work Transition for Higher education students with disabilities in Serbia, Bosnia & Herzegovina and Montenegro (Trans2Work)" je održan u Maloj sali Rektorata Univerziteta Crne Gore u srijedu, 21. juna 2017. godine. Pored članova projektnog tima Univerziteta Crne Gore i partnera na projektu iz Crne Gore, Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Zavoda za zapošljavanje Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica, info danu su prisustvovali i predstavnici studenata sa invaliditetom, predstavnik Saveza slijepih Crne Gore, predstavnik zaposli.ME, predstavnica dnevnog lista Pobjeda, predstavnica Udruženja preduzetnica Crne Gore, predstavnica Millenium Business Group, predstavnica Agencije za zapošljavanje – Multidisciplinarni obrazovni centar Pamark, predstavnik Društva za zapošljavanje, obrazovanje odraslih, organizovanje i izvođenje profesionalne rehabilitacije – ZOPT i student ombudsman Univerziteta Crne Gore.

Tokom info dana, date su osnovne informacije o poziciji studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori, ukazalo se na mogućnosti zaposlenja studenata sa invaliditetom nakon sticanja visokoškolskog obrazovanja, primjeni informacionih tehnologija u unapređenju povezivanja studenata sa invaliditetom i poslodavaca, kao i na mogućnost mobilnosti studenata sa invaliditetom u okviru Trans2Work projekta (akcenat je na praksi studenata kod poslodavaca u Crnoj Gori, odnosno partnerskim zemljama). Ovaj skup je omogućio da se učesnici upoznaju sa: načinom povezivanja studenata sa invaliditetom i poslodavaca, mogućnosti učestvovanja u programu mobilnosti studenata sa invaliditetom, diseminacionim aktivnostima projekta, nakon čega je otvorena diskusija o aktivnostima u cilju unapređenja pozicije studenata sa invaliditetom tokom studiranja i njihovog zaposlenja.

Prorektorka za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, prof. dr Maja Baćović je otvorila info dan, naglasivši kako je sama ideja projekta podržana od svih visokoškolskih institucija u Crnoj Gori u cilju obezbjeđivanja što boljih uslova za studente sa invaliditetom, kao što su i napravljeni odgovarajući koraci kada je u pitanju njihova tranzicija od završetka školovanja do zaposlenja. O dosadašnjim aktivnostima na projektu, kao i o ulozi Univerziteta u cjelokupnom procesu povezivanja svršenih studenata sa invaliditetom sa poslodavcima je govorila koordinatorka ispred Univerziteta Crne Gore, doc. dr Tatijana Dlabač. Ispred Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, Anđela Radovanović je ukazala na trenutnu poziciju studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori, kao i na mogućnosti unapređenja njihovog statusa naglašavajući odredbe koje su propisane Zakonom o visokom obrazovanju. Isto tako, istaknuta je uloga Studentske savjetodavne kancelarije u pružanju podrške studentima sa invaliditetom. Aleksandra Mugoša u ime Zavoda za zapošljavanje Crne Gore je predstavila mogućnosti zaposlenja studenata sa invaliditetom nakon sticanja visokoškolskog obrazovanja, dok je Stanko Laković govorio o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom. Ukazano je na sredstva Fonda koja se koriste za razvoj i unapređenje profesionalne rehabilitacije i zapošljavanje lica sa invaliditetom, sufinansiranje posebnih organizacija, isplatu subvencija, a takođe su naglašene povoljnosti za poslodavce u domenima subvencija zarade, bespovratnih sredstava za prilagođavanje radnog mjesta, kreditna sredstva pod povoljnim uslovima i učešće u finansiranju ličnih troškova asistenata u radu. U okviru Trans2Work projekta, veoma značajnu ulogu ima i primjena informacionih tehnologija u unapređenju povezivanja studenata sa invaliditetom i poslodavaca, što je u svojoj prezentaciji obrazložila Bojana Mališić ispred Univerziteta Donja Gorica. Naime, predstavljene su mogućnosti web based toll-a, tj. portala koji će povezivati poslodavce, osobe sa invaliditetom i osobe koje će biti odgovorne za razvijanje obrazovnih programa za osobe s invaliditetom na nivou svake partnerske zemlje. Na taj način će se omogućiti poslodavcima da identifikuju osobe za specifična radna mjesta i studentima sa invaliditetom da identifikuju svoja interesovanja i obrazovne potrebe. Osnovne informacije o mobilnosti studenata sa Univerziteta u Crnoj Gori je predstavila Isidora Lakić ispred Kancelarije za međunarodnu saradnju Univerziteta Crne Gore, dok je MSc Maja Škurić ukazala na specifičnosti programa mobilnosti koji je obuhvaćen Trans2Work projektom.

Svi učesnici ovog info dana su zaključili da je sama implementacija Trans2Work projekta uticala na podizanje svijesti o poziciji studenata sa invaliditetom u Crnoj Gori sa jedne strane, dok je sa druge strane ohrabren dijalog i uključivanje svih učesnika u procesu tranzicije od visokoškolskog obrazovanja do zaposlenja osoba sa invaliditetom. Konačno, sticanje što boljeg obrazovanja kao i praktične nastave studentima sa invaliditetom može samo obezbijediti dodatni nivo profesionalnosti i primarni oslonac prilikom povezivanja sa poslodavcem. Obezbijediti servis kojem se vjeruje i uz pomoć kojeg će se valorizovati uticaj na poslodavce predstavlja svakako i suštinu organizovanja ovog info dana u okviru Trans2Work projekta.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima