Odbranjena doktorska disertacija mr Jelene Stjepcevic iz Kotora - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Odbranjena doktorska disertacija mr Jelene Stjepcevic iz Kotora

08.03.2019   PFK Admin  2054 pregleda

 

Danas, 8. marta 2019. godine je na Pomorskom fakultetu Kotor, dr Jelena Stjepčević iz Kotora, uspješno odbranila svoju doktorsku disertaciju pod nazivom „Institucionalni okvir  korporativnog upravljanja u tranzicijskim  privredama sa  osvrtom na morske luke“, pred Komisijom za odbranu, u sastavu:

-  Dr Miomir Jakšić, red. prof. Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik,

-  Dr Anđelko Lojpur, red. prof. Ekonomskog fakulteta u Podgorici Univerziteta Crne Gore, član,

-  Dr Veselin Drašković, red. prof. Pomorskog fakulteta u Kotoru Univerziteta Crne Gore, mentor.

Kandidat je veoma koncizno, konkretno i na razumljiv način izložila svoju disertaciju i rezultate svojih istraživanja. Time je pokazala koliko je vrijedno radila na disertaciji  prilikom istraživanja u teoriji i praksi i kroz objavljivanje naučnih radova u eminentnim naučnim časopisima.

Kandidat je takođe veoma uspješno i precizno dala  odgovore na pitanja članova Komisije za odbranu i pokazala svoja viđenja niza pitanja i  problematike uopšte koja je predmet navedene disertacije.

Uspješnom odbranom ove disertacije, Jelena Stjepčević je stekla zvanje doktor nauka Menadžmenta u pomorsvu.

Današnja odbrana doktorske disertacije je još jedan uspjeh i Pomorskog fakulteta Kotor koji svojim naučnoistraživačkim aktivnostima kontinuirano  razvija i unapređuje svoja dostignuća u  nauci, ali i edukaciji i obuci čime zauzima značajno mjesto u akademskom svijetu kako Crne Gore tako i okruženja.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima