Istraživanje o iskustvima diplomiranih studenata u Crnoj Gori (2009 i 2013) - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Istraživanje o iskustvima diplomiranih studenata u Crnoj Gori (2009 i 2013)

28.12.2016   PFK Admin  1545 pregleda

Na Pomorskom fakultetu Kotor je u toku istraživanje o iskustvima diplomiranih studenata u Crnoj Gori i implementacija Studije praćenja diplomiranih studenata – Tracer study koje Ministarstvo prosvjete sprovodi u okviru projekta „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost - INVO“.

Pozivaju se svi diplomirani studenti ovog fakulteta koji su završili osnovne studije 2009. i 2013. godine da svojim učešćem u istraživanju pomognu da posredstvom svojih iskustava prepoznamo dobre strane, ali i institucionalne i organizacione nedostatke u oblasti visokog obrazovanja, i strateški djelujemo u cilju njihovog prevazilaženja i jačanja obrazovnog sistema. Podaci koji će na ovaj način biti prikupljeni usmjereni su na uslove studiranja, prelazak iz visokog obrazovanja na tržište rada, i uopšteno napredovanje u karijeri.

Istraživanje se sprovodi elektronski, odnosno zahtijeva popunjavanje ankete kojoj diplomirani studenti mogu pristupiti putem linka koji dobijaju na lični e-mail. Iz baze studentske službe Pomorskog fakulteta Kotor su preuzeti e-mail-ovi diplomiranih studenata iz 2009. i 2013. godine na koje su poslata uputstva za anketiranje.

Ukoliko je student u međuvremenu promijenio svoju e-mail adresu u odnosu na onu koju je koristio tokom studiranja, moli se da svoju e-mail adresu pošalje na e-mail prodekanu za nastavu (doc. dr Tatijani Dlabač prodekanfzp@ac.me) da bi blagovremeno dobio uputstva za anketiranje.

Još jednom se pozivaju svi diplomirani studenti ovog fakulteta koji su završili osnovne studije 2009. i 2013. godine da pristupe navedenom anketiranju u cilju realizacije pomenutog projekta.

Iskreno se zahvaljujemo na saradnji i vremenu koje su naši diplomirani studenti izdvojili da doprinesu što boljoj realizaciji namjene ovog projekta.

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima