Dodatni ispitni rok - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Dodatni ispitni rok

15.06.2016   PFK Admin  1944 pregleda

 Dodatni ispitni rok shodno Akademskom kalendaru će se  održati  od 29. avgusta do 18. septembra 2016. godine.

„Student ima pravo da predmete koje nije položio  u januarskom i junskom ispitnom roku, polaže u dodatnom roku prije početka naredne studijske godine“ ( čl 91. stav 4. Zakona o visokom obrazovanju).

„U dodatnom ispitnom roku isključivo se polažu ispiti iz predmeta  koji nisu položeni na završnom ispitu januarskog ili junskog ispitnog roka“ (član 2. Odluke o dopuni Pravila studiranja na osnovnim studijama broj 08-701/2 od 26.03. 2015. godine).

Polaganje ispita u cjelini znači da student može u ovom roku ostvariti maksimalno 100 bodova!

Način organizovanja ispita (kolokvijumi, završni ispiti ili pravljenje objedinjenog ispita od 100 bodova) prepušta se predmetnom nastavniku. Studentu se priznaju svi bodovi koje je ostvario na predispitnim obavezama. Raspored ispita u dodatnom iospitnom roku i podaci o broju prijavljenih studenata po predmetima, biće objavljeni najkasnije do 25. jula 2015. godine na web sajtu i FB stranici.

Dodatni ispitni rok shodno Akademskom kalendaru će se  održati  od 29. avgusta do 18. septembra 2016. godine.
Prijava ispita za ovaj rok je u terminu od 18. do 21. jula 2016. godine u studentskoj službi Fakulteta od 9:00 do 13:00 sati.
Za ponovno polaganje ispita  u dodatnom ispitnom roku ove studijske godine visina naknade iznosi 7,50 EUR za svaki ispit posebno, na žiro račun Pomorskog fakulteta Kotor broj 510-227-38.
Prilikom uplaćivanja, studenti su u obavezi da na uplatnici ( poziv na broj) navedu broj indeksa i oznaku studijskog programa (Nautika- NA, Nautika Bar-NABR, Brodmašinstvo- BM, Brodomašinstvo Bar- BMBR, Pomorske nauke-PN, Menadžment u pomorstvu-MN, Menadžment u pomorstvu Cetinje-MNCT).
Posebno se obavještavaju samofinansirajući studenti koji nisu izmirili svoja dugovanja po osnovu školarine, da ne mogu prijaviti ispite za polaganje u dodatnom roku. Isto je moguće uz izmirenje obaveza i donošenje uplatnice o plaćenoj školarini.
Raspored polaganja ispita biće blagovremeno objavljen na web siteu Pomorskog fakulteta Kotor.

DEKANAT

POMORSKI FAKULTET KOTOR

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima