Radne subote na Pomorskom fakultetu Kotor - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Radne subote na Pomorskom fakultetu Kotor

19.10.2017   PFK Admin  2313 pregleda

Vijeće Pomorkog fakulteta Kotor na sjednici održanoj dana 18.10.2017. godine, na osnovu čl. 64. Statuta Univerziteta Crne Gore, donosi sljedeću

ODLUKU

- I -

Utvrđuju se subote kao radni dani na Pomorskom fakultetu Kotor za vrijeme kojih će se odrađivati pet radnih dana kojima nastava nije održana zbog odlaganja radi nastalih oštećenja na zgradi Fakulteta.

- II -

Subote kao radni dani će se realizovati na sljedeći način:

- 21. oktobra 2017. godine održaće se nastava od ponedjeljka, 25. septembra 2017. godine,

- 28. oktobra 2017. godine održaće se nastava od utorka, 26. septembra 2017. godine,

- 4. novembra 2017. godine održaće se nastava od srijede, 27. septembra 2017. godine,

- 11. novembra 2017. godine održaće se nastava od četvrtka, 28. septembra 2017. godine,

- 18. novembra 2017. godine održaće se nastava od petka, 29. septembra 2017. godine.

OBRAZLOŽENJE

Zbog oštećenja na zgradi Pomorskog fakulteta Kotor koji su nastali nakon velikih količina padavina, uslijed nezaštićenosti prostora jer suu toku radovi na krovu zgrade, uz saglasnost Univerziteta Crne Gore, donijeta je odluka da se odloži početak nastave za sedam dana, u odnosu na termin predviđen Akademskim kalendarom za ovu studijsku godinu, uz obavezu nadoknade natave.

U skladu sa svim navedenim, u cilju neophodnog održavanja nastava i nadoknade jedne radne sedmice koja nije održana, odlučeno je da se nastava nadoknadi kroz održavanje iste subotama (pet radnih subota za pet radnih dana u sedmici), kako je i navedeno u dispozitivu ove odluke.

Ova odluka stupa nna snagu danom donošenja i o istoj se obavještavaju nastavno osoblje i studenti.

Kotor, 18.10.2017. godine

Broj, 01-4086

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA

DEKAN

Doc. dr Špiro Ivošević

Dokumenta

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima