Praktične nastave i vježbi iz predmeta Sigurnost na moru, traganje i spašavanje na studijskom programima: Nautika (I godina), Brodomašinstvo (II godina) i Pomorske nauke (III godina) - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Praktične nastave i vježbi iz predmeta Sigurnost na moru, traganje i spašavanje na studijskom programima: Nautika (I godina), Brodomašinstvo (II godina) i Pomorske nauke (III godina)

30.10.2016   PFK Admin  1692 pregleda

Praktične nastave i vježbi iz predmeta Sigurnost na moru, traganje i spašavanje planirana je u četvrtak, 3. novembra 2016. godine, i to za studente:I godine studijskog programa Nautika,II godine studijskog programa Brodomašinstvo iIII godine studijskog programa Pomorske nauke.

Okupljanje studenata je planirano navedenog dana za 9:00 sati, i to ispred zgrade Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, dok se isplovljavanje broda Vodena kočija očekuje u 9:30 sati, neposredno pošto studenti pristupe ukrcaju na platou pored čamca za spašavanje. Studenti II godine Brodomašinstva če pristupiti ukrcaju u 9:15 nakon završene nastave iz predmeta Brodski parni kotlovi kod prof. dr Vladana Ivanovića.

Kratak plan realizacije praktičnih vježbi

Studenti će biti u prilici da prisustvuju demonstraciji praktičnih vježbi koje su sastavni dio  predmeta Sigurnost na moru, traganje i spašavanje, Pored nastavnika i saradnika sa Fakulteta za pomorstvo, vježbama će prisustvovati posada broda na čelu sa kapetanom Rajkom Čavorom. Pored teorijskog dijela vježbi koji će biti interpretiran neposredno nakon isplovljavanja broda, studenti će uz pomoć zaštitnih toplotnih odijela (Thermal Protective Aids, kao i Immersion suit) imati priliku da u grupama demonstriraju u vodi procedure spašavanja od potonuća. Zatim, studenti će obaviti postupak aktivacije, bacanja i pristupa splavu za spašavanje u more. Konačno, pod rukovodstvom kapetana Čavora, studenti će obaviti tzv. Vilijamsov okret broda i samim tim se upoznati sa osnovnim manevrima istog u procesu potrage za čovjekom u moru.

Detaljnije informacije oko evidencije, izjave o zaštiti na radu (koju studenti moraju potpisati prije ukrcaja) i dodatnih zahtjeva biće objavljene blagovremeno.

Napomena: Ukoliko vremenske prilike ne budu povoljne za izvođenje praktične nastave onda će se ista odložiti za četvrtak, 10.11.2016. godine, a u četvrtak, 3.11.2016. će biti održana redovna nastava. O konačnom planu će student biti obaviješteni u srijedu, 2.11.2016. godine

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima