Raspisan zahtjev za iskazivanje interesa za poziciju Saradnika za umrezavanje na projektu PORTS - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Raspisan zahtjev za iskazivanje interesa za poziciju Saradnika za umrezavanje na projektu PORTS

31.05.2018   PFK Admin  1705 pregleda

 

Univerzitet Crne Gore, Pomorski fakultet Kotor, u sklopu realizacije projekta

“Partnerstvo u nagledanju i studijama novih ruta i transnacionalnih pomorskih puteva - PORTS”

raspisuje

Zahtjev za iskazivanje interesa za poziciju

Saradnik za umrežavanje na projektu PORTS

Univerzitet Crne Gore, Pomorski Fakultet Kotor je projektni partner na implementaciji projekta “Partnerstvo u nagledanju i studijama novih ruta i transnacionalnih pomorskih puteva”, kraće  “PORTS”, koji se finansira od strane EU-IPA fondova kroz program Interreg CBC Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020. Projekat se realizuje u periodu od 15.03.2018 do 14.03.2020. godine.

Osnovni cilj sprovođenja  dijela projekta gdje će biti angažovan saradnik za umrežavanje je:

·  Uspostavljanje internacionalne mreže aktera (mapiranje i selekcija relevantnih aktera iz domena imtermodalnog saobraćaja, uključujući luke, transportne kompanije, udruženja, private kompanije, institute i sve ostale aktere koji bi mogli biti zainteresovani da preko projekta PORTS se uključe u internacionalnu mrežu i istraže mogućnosti novih jadransko-jonskih ruta),

·  Organizacija radionica u cilju razmjene iskustava, očekivanja i planova u oblasti saobraćaja,

·  Organizacija analize sektora saobraćaja i njegovih potreba.

Pored toga, saradnik za umrežavanje će pomagati projektnom menadžeru u sledećim aktivnostima:

·  finasijsko upravljanje projektom

·  organizovanje javnih nabavki po EU/programskim pravilima

·  projektno izvještavanje u eMS-u

·  organizacija i čuvanje projektne dokumentacije

Vrijeme trajanja i aktivnosti u pogledu angažovanja  saradnika  za umrežavanje biće precizirani posebnim ugovorom,  u skladu sa Programskim priručnikom za implementaciju projekta.

Kriterijumi kvaifikacije su:

·  Minimum 5 godina iskustva u projektnom menadžmentu; iskustvo u sprovođenju EU projekata će predstavljati dodatnu prednost.

·  Minimum 3 godine iskustva u radu u sektoru saobraćaja; rad u pomorskom saobraćaju će predstavljati dodanu prednost;

·  Univerzitetska diploma u oblasti saobraćaja, pomorstva, ili ostalih tehničkih i organizacionih nauka relevantnih za oblast saobraćaja;

·  Odlično poznavanje engleskog  jezika.

Zainteresovani kandidat za pomenutu poziciju treba da dostavi sljedeća dokumenta: prijavu, CV, dokaze o traženom iskustvu, ovjerenu kopiju diplome i dokaz o znanju engleskog jezika.

Navedena dokumenta se dostavljaju na adresu: Pomorski fakultet Kotor, Dobrota 36, Kotor, sa naznakom “ saradnik za umrežavanje”, najkasnije do 8. juna, 2018. godine, do 16.00 časova.

    UNIVERZITET CRNE GORE

    POMORSKI FAKULTTE KOTOR

 

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima