Odbrana magistarskog rada Miroslava Vukicevica na Pomorskom fakultetu Kotor - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Odbrana magistarskog rada Miroslava Vukicevica na Pomorskom fakultetu Kotor

16.06.2016   PFK Admin  1832 pregleda

Pomorski fakultet Kotor daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Kandidat Miroslav Vukičević, diplomirani inžinjer brodomašinstva i upravitelj stroja iz Kotora, javno će braniti magistarski rad “Mogućnost upotrebe simulacionih softvera u cilju predikcije emisije oksida azota (NOx) iz brodskog motora MAN B&W“ dana 3.juna 2016. godine (petak), sa početkom u 11.00 časova.

Odbrana magistarskog rada održaće se u Sali Pomorskog fakulteta Kotor.

Kandidat će svoj magistarski rad braniti pred Komisijom za odbranu koja je formirana na sjednici Vijeća Pomorskog fakulteta 17.02. 2016. godine u sastavu:

- Doc.dr Ivan Komar, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik,

- Doc.dr Radoje Vujadinović, Mašinski fakultet Univerziteta Crne Gore u Podgorici, član,

- Prof.dr Danilo Nikolić, Pomorski fakultet Kotor, mentor.


Kotor, 25.05.2016. godine
Pomorski fakultet Kotor
Postdiplomske magistarske studije

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima