Megistarski rad kandidata Vladimira Perovica na uvid javnosti - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Megistarski rad kandidata Vladimira Perovica na uvid javnosti

15.11.2018   PFK Admin  3046 pregleda

Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 28. st.2. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Magistarski rad Primjena globalnih menadžment strategija u savremenom pomorskom transportu – uzorni model za Crnu Goru“ kandidata Vladimira Perovića, sa izvještajem Komisije za ocjenu rada, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid javnosti počev od 12. 10. 2018.godine.

Eventualne primjedbe na magistarski rad podnose se Pomorskom fakultetu Kotor u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja.

POMORSKI FAKULTET KOTOR

POSTDIPLOMSKE  MAGISTARSKE  STUDIJE

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima