Interni oglas za stručnog saradnika za oblast Brodomašinstva - PFK - Pomorski fakultet Kotor

Interni oglas za stručnog saradnika za oblast Brodomašinstva

30.05.2018   PFK Admin  1721 pregleda

 

Kotor, 30.05. 2018.

Broj: 03- 2276

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore, na osnovu čl. 37. Zakona o radu (Sl. list  CG br. 49/08, 29/10, 59/11, 66/12, 31/14) i  saglasnosti rektora Univerziteta Crne Gore, broj 01-1594/1 od 29.05. 2018. godine, raspisuje

INTERNI OGLAS

Unutar Pomorskog fakulteta Kotor

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta stručni saradnik za oblast Brodomašinstvo, jedan izvršilac, na neodređeno vrijeme.

Uslovi:

- Visoko obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a, (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), fakultet tehničkih nauka- Mašinstvo,

- Radno iskustvo u trajanju od 1 godine,

- Poznavanje rada na računaru.

Potrebna dokumentacija: 

-  prijava na upražnjeno radno mjesto,

-  curriculum Vitae - CV ,

- fotokopija lične karte (kandidati koji posjeduju biometrijsku ličnu kartu, nijesu u obavezi da dostave uvjerenje o državljanstvu, već ovjerenu kopiju biometrijske lične karte),

- uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta,

- diploma ili uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja (u kojoj je naznačena prosječna ocjena u toku školovanja ili studiranja),

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Navedena dokumentacija se dostavlja u roku od osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli- web siteu Pomorskog fakulteta Kotor.

   POMORSKI FAKULTET KOTOR

Dokumenta

Newsletter

Prijavite se na naš Newsletter i budite u toku sa najnovijim aktuelnostima